Prisliste

Prispolitik hos Advokatfirmaet Dickmeiss

Prisliste pr. den 1. januar 2023. 

Priserne er angivet inkl. moms.

TESTAMENTE
Udarbejdelse af testamente.4.500 kr.
Udarbejdelse af testamente i tilknytning til en hushandel.3.500 kr.
Priserne er ekskl. retsafgift på 300 kr. til notaren
ÆGTEPAGT
Udarbejdelse af ægtepagt, incl. tinglysning.4.500 kr.
Udarbejdelse af ægtepagt i tilknytning til hushandel, incl. tinglysning3.500 kr.
Priserne er ekskl. tinglysningsafgift, kr. 1.750
FAMILIEJURA
Familietjek.3.000 kr.
Efterfølgende udarbejdelse af testamente (ekskl. retsafgift 300 kr.)3.500 kr.
Efterfølgende udarbejdelse af ægtepagt (ekskl. tinglysningsafgift 1.660 kr.)3.500 kr.
Fremtidsfuldmagt incl. rådgivningsmøde2.500 kr.
Fremtidsfuldmagt – ekspedition (uden rådgivning)1.500 kr.
ADVOKATRÅDGIVNING
Rådgivning afregnes på baggrund af medgået tid med følgende timesatser:
Advokat – til private2.350 kr.
  
FAST EJENDOM
Rådgivning og oprettelse af lejekontrakt for beboelse.5.000 kr.
Udarbejdelse af samejeoverenskomst, fra4.000 kr.
Udarbejdelse af sælgerpantebreve, ejerpantebreve samt digital tinglysning.4.000 kr.
Udarbejdelse af skadesløsbreve samt digital tinglysning. Visse kommuner afholder udgiften til moms på 300 kr.
– ved samtidig tinglysning af Skifteattest, tillæg 750 kr.
1.500 kr.
Digital tinglysning pr. ekspedition, fra1.250 kr.
HUSHANDLER MED EJENDOMSMÆGLER
(Prisen er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til retten.)

Køberrådgivning/Sælgerrådgivning (købs-/salgspris på under 3.000.000 kr.)
Omfatter gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter samt rådgivning af køber/sælger i overensstemmelse med retningslinjer fra Danske Boligadvokater samt bistand til signering af digitalt skøde, gennemgang af refusionsopgørelse og berigtigelse af handlen.

For ejendomme med en købs-/salgspris på 3.000.000 – 3.999.999 kr.

For ejendomme med en købs-/salgspris på 4.000.000-4.999.999 kr.

For ejendomme med en købs-/salgspris på over 5.000.000 kr.

7.500 kr.

8.000 kr.

9.000 kr.

10.000 kr

I sager hvor advokat skal forestå digital tinglysning og evt. udarbejdelse af refusionsopgørelse tillægges yderligere.2.500 kr.
 
HUSHANDLER UDEN EJENDOMSMÆGLER
(Priserne er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til retten)
Rådgivning, udarbejdelse af købsaftale, fremskaffelse af handlens dokumenter, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning.12.500 kr.

Overdragelseserklæring mellem ægtefæller ifm. separation/skilsmisse. Omfatter rådgivning, udarbejdelse af overdragelseserklæring, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning.

Familiehandler. Omfatter rådgivning, udarbejdelse af købsaftale, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen, evt. udarbejdelse af gældsbrev (familielån) og digital tinglysning.

10.000kr.

12.500 kr.

Alle gebyrer for fremskaffelse af dokumenter, honorar til byggesagkyndig for udarbejdelse af tilstandsrapport mv. betales ud over den faste pris. Det bemærkes, at advokatkontoret alene kan varetage den ene parts interesse i sådanne sager.
OFFENTLIG RETSHJÆLP
Såfremt du opfylder kriterierne for at modtage  offentlig retshjælp, kan bistanden ydes i henhold hertil. Du kan maksimalt skulle yde en egenbetaling på 1.692,50 kr for samlet hjælp på både trin 2 og trin 3.