Prisliste

Prispolitik hos Advokatfirmaet Dickmeiss

Prisliste pr. den 2. juni 2020. 

Priserne er angivet indholdende moms.

TESTAMENTE
Udarbejdelse af testamente.4.000 kr.
Udarbejdelse af testamente i tilknytning til en hushandel.3.000 kr.

Priserne er ekskl. retsafgift på 300 kr. til notaren

ÆGTEPAGT
Udarbejdelse af ægtepagt, incl. tinglysning.4.000 kr.
Udarbejdelse af ægtepagt i tilknytning til hushandel, incl. tinglysning3.000 kr.
Priserne er ekskl. tinglysningsafgift, kr. 1.660
FAMILIEJURA
Familietjek.3.000 kr.
Efterfølgende udarbejdelse af testamente (ekskl. retsafgift 300 kr.)3.000 kr.
Efterfølgende udarbejdelse af ægtepagt (ekskl. tinglysningsafgift 1.660 kr.)3.000 kr.
Fremtidsfuldmagt incl. rådgivningsmøde2.250 kr.
Fremtidsfuldmagt – ekspedition (uden rådgivning)1.250 kr.
RÅDGIVNING
Rådgivning afregnes på baggrund af medgået tid med følgende timesatser:
Advokat – til private2.200 kr.
Advokat – til erhvervsklienter – 1.920 kr. med tillæg af moms2.400 kr.
FAST EJENDOM
Rådgivning og oprettelse af lejekontrakt for beboelse.4.000 kr.
Udarbejdelse af samejeoverenskomst, fra3.000 kr.
Udarbejdelse af sælgerpantebreve, ejerpantebreve samt digital tinglysning.3.000 kr.
Udarbejdelse af skadesløsbreve samt digital tinglysning.
– ved samtidig tinglysning af Skifteattest, tillæg 500 kr.
1.000 kr.
Digital tinglysning pr. ekspedition, fra1.000 kr.
HUSHANDLER MED EJENDOMSMÆGLER
(Prisen er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til retten.)

Køberrådgivning/Sælgerrådgivning (købs-/salgspris på under 3.000.000 kr.)
Omfatter gennemgang af købsaftale og handlens øvrige dokumenter samt rådgivning af køber/sælger i overensstemmelse med retningslinjer fra Danske Boligadvokater samt bistand til signering af digitalt skøde, gennemgang af refusionsopgørelse og berigtigelse af handlen.

For ejendomme med en købs-/salgspris på 3.000.000 – 3.999.999 kr.

For ejendomme med en købs-/salgspris på 4.000.000-4.999.999 kr.

For ejendomme med en købs-/salgspris på over 5.000.000 kr.

7.195 kr.

 

 

8.000 kr.

9.000 kr.

10.000 kr

I sager hvor advokat skal forestå digital tinglysning og evt. udarbejdelse af refusionsopgørelse tillægges yderligere.1.995 kr.
 
HUSHANDLER UDEN EJENDOMSMÆGLER
(Priserne er ekskl. tinglysningsafgift, der skal betales til retten)
Rådgivning, udarbejdelse af købsaftale, fremskaffelse af handlens dokumenter, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning.12.500 kr.

Overdragelseserklæring mellem ægtefæller ifm. separation/skilsmisse. Omfatter rådgivning, udarbejdelse af overdragelseserklæring, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen og digital tinglysning.

Familiehandler. Omfatter rådgivning, udarbejdelse af købsaftale, refusionsopgørelse, berigtigelse af handlen, evt. udarbejdelse af gældsbrev (familielån) og digital tinglysning.

8.000 kr.

8.000 kr.

Alle gebyrer for fremskaffelse af dokumenter, honorar til byggesagkyndig for udarbejdelse af tilstandsrapport mv. betales ud over den faste pris. Det bemærkes, at advokatkontoret alene kan varetage den ene parts interesse i sådanne sager.
SELSKABSRET
Stiftelse af selskab.5.000 kr.
Oprettelse af ejeraftale, fra6.000 kr.
UDLÆNDINGESAGER
Familiesammenføring9.000 kr.
Permanent opholdstilladelse8.000 kr.
OFFENTLIG RETSHJÆLP
Såfremt klienten opfylder kriterierne for at modtage  offentlig retshjælp, kan bistanden ydes i henhold hertil. Egenbetalingen forbundet hertil kan udgøre op til 1.620 kr.