Prispolitik

Prispolitik hos Advokatfirmaet Dickmeiss

Vi bekræfter opgave, priser m.v. i en ordrebekræftelse
Du vil gennem ordrebekræftelse blive informeret om, hvordan vi vil løse den opgave, du har givet os, samt hvad din udgift i den forbindelse forventes at være. Efter første indledende møde vil du modtage en ordrebekræftelse med denne information. Såfremt kontorets bistand ydes via den offentlige retshjælp vil dette fremgå af ordrebekræftelsen. En række af de opgaver vi påtager os er så standardiserede, at de kan tilbydes til faste priser. For andre ydelser vil prisen for vores bistand afhænge af den konkrete sag. Honoraret fastsættes blandt andet på baggrund af den tid, der medgår at løse opgaven efter timesatser, Herudover fastsættes honoraret på baggrund af sagens værdi og karakter og det med sagens forbundne ansvar.

Timesats for private og erhvervsklienter
Timesatsen for private klienter udgør kr. 2.200 og udgør for erhvervsklienter 2.400 kr. incl. moms.  Priserne er incl. moms. I sager der er egnet hertil vil der ved fastsættelse af honoraret herudover blive lagt vægt på opgavens karakter, tidsrammen for sagens løsning, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Kontoret vil i nogle sager bede om, at der indbetales et depositum til sikkerhed for kontorets arbejde i sagen.

Hvis sagen udvikler sig anderledes end beskrevet i ordrebekræftelsen
Udvikler sagen sig anderledes end beskrevet i ordrebekræftelsen vil du få dette forelagt inden omkostningerne i sagen overstiger overslaget.
Sekretærtid er inkluderet
Der opkræves ikke særskilt for salær sekretærtid og anden administrativ bistand. Kopiering, porto, scanning, og telefon- og faxomkostninger beregnes der ikke særskilt for, medmindre andet særskilt aftales.
Udgifter på sagen herudover f.eks. til transport, ekstern rådgivning mv. vil blive afkrævet betaling for svarende til kontorets udlæg. Såfremt sagen medfører megen transporttid vil det udtrykkelig af ordre­bekræftelsen fremgå, hvorledes dette afregnes.
Du kan altid standse arbejdet med kort varsel
Du kan når som helst pålægge os at standse arbejdet med din sag. I så fald må du betale honorar for det arbejde, der er udført indtil da.
Ved utilfredshed
Hvis der er noget, du er utilfreds med i forbindelse med kontorets bistand, håber vi, du vil meddele os det, så vi kan drøfte det. Hvis du ønsker at indgive egentlig klage over kontorets behandling af din sag, kan klage indgives til Advokatnævnet senest 3 måneder efter, du har konstateret det forhold, du vil klage over. Vil du klage over honoraret, kan det ske til Kredsbestyrelsen for Fyn. Det er samme adresse som Advokatnævnet. Adressen er: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf. 33 96 97 98. www.advokatsamfundet.dk

Vi bekræfter opgave, priser m.v. i en ordrebekræftelse
Du vil gennem ordrebekræftelse blive informeret om, hvordan vi vil løse den opgave, du har givet os, samt hvad din udgift i den forbindelse forventes at være. Efter første indledende møde vil du modtage en ordrebekræftelse med denne information. Såfremt kontorets bistand ydes via den offentlige retshjælp vil dette fremgå af ordrebekræftelsen. En række af de opgaver vi påtager os er så standardiserede, at de kan tilbydes til faste priser. For andre ydelser vil prisen for vores bistand afhænge af den konkrete sag. Honoraret fastsættes blandt andet på baggrund af den tid, der medgår at løse opgaven efter timesatser, Herudover fastsættes honoraret på baggrund af sagens værdi og karakter og det med sagens forbundne ansvar.

Timesats for private og erhvervsklienter
Timesatsen for private klienter udgør kr. 2.200 og udgør for erhvervsklienter 2.400 kr. incl. moms.  Priserne er incl. moms. I sager der er egnet hertil vil der ved fastsættelse af honoraret herudover blive lagt vægt på opgavens karakter, tidsrammen for sagens løsning, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Kontoret vil i nogle sager bede om, at der indbetales et depositum til sikkerhed for kontorets arbejde i sagen.

Hvis sagen udvikler sig anderledes end beskrevet i ordrebekræftelsen
Udvikler sagen sig anderledes end beskrevet i ordrebekræftelsen vil du få dette forelagt inden omkostningerne i sagen overstiger overslaget.

Sekretærtid er inkluderet
Der opkræves ikke særskilt for salær sekretærtid og anden administrativ bistand. Kopiering, porto, scanning, og telefon- og faxomkostninger beregnes der ikke særskilt for, medmindre andet særskilt aftales.
Udgifter på sagen herudover f.eks. til transport, ekstern rådgivning mv. vil blive afkrævet betaling for svarende til kontorets udlæg. Såfremt sagen medfører megen transporttid vil det udtrykkelig af ordre­bekræftelsen fremgå, hvorledes dette afregnes.
Du kan altid standse arbejdet med kort varsel
Du kan når som helst pålægge os at standse arbejdet med din sag. I så fald må du betale honorar for det arbejde, der er udført indtil da.

Ved utilfredshed
Hvis der er noget, du er utilfreds med i forbindelse med kontorets bistand, håber vi, du vil meddele os det, så vi kan drøfte det. Hvis du ønsker at indgive egentlig klage over kontorets behandling af din sag, kan klage indgives til Advokatnævnet senest 3 måneder efter, du har konstateret det forhold, du vil klage over. Vil du klage over honoraret, kan det ske til Kredsbestyrelsen for Fyn. Det er samme adresse som Advokatnævnet. Adressen er: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf. 33 96 97 98. www.advokatsamfundet.dk