Gratis advokathjælp

Oversigt over dine muligheder for at få gratis advokathjælp

Som udgangspunkt skal man altid selv betale for hjælp fra en advokat, men i nogle situationer har du mulighed for gratis advokathjælp. På denne side har vi lavet en oversigt over situationer hvor advokathjælpen kan være helt eller delvis gratis.

Den gratis offentlige retshjælp

Der er lavet en ordning, hvor visse advokater kan yde retshjælp under ordningen “Offentlig retshjælp ved advokater”. Denne ordning giver mulighed for, at du kan få retshjælp af en advokat i visse typer sager. Det kræver, at du opfylder de økonomiske krav til at få offentlig retshjælp hos en advokat.

Offentlig retshjælp gives på tre trin og omfatter op til et par timers arbejde. Offentlig retshjælp på trin 2 og 3 indebærer, at du bliver opkrævet en andel af advokatens honorar, mens det offentlige betaler resten. Din andel kan udgøre op til 1.620 kr.

Advokatfirmaet Dickmeiss yder offentlig retshjælp.
Ring 63 130 130.

Staten betaler din advokats honorar ved fri proces

I civile sager kan du få såkaldt fri proces, og dermed gratis advokathjælp til at anlægge en retssag, eller hvis du er sagsøgt. Kravene til at få fri proces er, at man skal have udsigt til at vinde sagen, og man skal opfylde de økonomiske betingelser for at få fri proces.

Vær opmærksom på, at fri proces ikke omfatter de indledende skridt frem til din sags anlæggelse, f.eks. korrespondance med din modpart om et kravs berettigelse. Fri proces gælder først, når retssagen er en realitet.

Har du fri proces, betaler staten din advokats honorar, og taber du sagen, betales som udgangspunkt også pålagte sagsomkostninger.

Ring på telefon 63 130 130 for at høre om dine muligheder for fri proces

Har du en retshjælpsforsikring?

Hvis du ikke opfylder kravene til at få fri proces, har du måske en indboforsikring, der indeholder retshjælpsdækning. Dette betyder, at dit forsikringsselskab vil betale for din advokats hononar og sagens omkostninger, herunder pålagte sagsomkostninger til modparten.

Det er et krav, at dit forsikringsselskab finder, at der er rimelig grund til at føre en sag. Læs mere under retshjælpsdækning.

Retshjælpsdækning dækker kun udgifter fra det tidspunkt sagen bliver anlagt. Forsikringen dækker f.eks. således ikke den forudgående korrespondance med modparten om kravets berettigelse.

Ring på telefon 63 130 130 for at høre om dine muligheder med en retshjælpsforsikring

Du har ret til en gratis beskikket forsvarer i straffesager

Er du tiltalt i en straffesag, har du ret til at få en forsvarer beskikket, og dermed gratis advokathjælp. Staten betaler forsvarerens honorar, men bliver du dømt, kan retten pålægge dig at betale staten de udgifter, staten har haft til sagen, herunder din forsvarers honorar.

Kontakt straks på telefon 63 130 130, hvis du er involveret i en straffesag

Gratis advokathjælp i klagesager eller skattesager

Der findes andre situationer, hvor du kan være berettiget til at få betalt dine udgifter til advokat. Det gælder f.eks.i i visse klagesager eller skattesager.

RIng på telefon 63 130 130 for at høre om dine muligheder for gratis advokatbistand

Hvis du selv skal betale for advokatbistand

Skal du selv betale for vores bistand indgår vi en ordrebekræftelse, der oplyser om, hvordan vi afregner vores bistand. Du kan læse mere om vores priser og prispolitik.