Offentlig retshjælp

Offentlig retshjælp til private personer

Advokatfirmaet Dickmeiss yder som advokat retshjælp til private personer efter bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater, og påtager sig beskikkelse i sager, hvor der kan bevilges fri proces. Kontoret har med Det grønlandske Hus i Odense indgået en særlig aftale om at yde retshjælp til grønlændere

Hvad er retshjælp?

Offentlig retshjælp er en ydelse som en advokat kan yde klienter, hvis de opfylder nogle økonomiske betingelser og deres sag er omfattet af ordningen. Retshjælp – udover helt grundlæggende mundtlig rådgivning – kan bestå af enten  almindelig retshjælp (trin 2) eller den udvidede retshjælp (trin 3). Kontakt Advokatfirmaet Dickmeiss, og hør om du kan modtage offentlig retshjælp. Medtag seneste årsopgørelse til mødet.

Almindelig retshjælp (trin 2)

Den almindelige retshjælp på trin 2 består normalt af et enkelt møde med advokaten og eventuelt bistand med udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art.

Bistandens varighed udgør op til 1 time og vederlaget beløber sig samlet i 1.260 kroner. Det offentlige betaler 75% af dette. Din andel af honoraret for retshjælp på trin 2 er dermed 315 kr.

Udvidet retshjælp ved tvist

Kan sagen ikke løses indenfor den almindelige retshjælps grænser, og foreligger der en tvist, kan advokaten yde udvidet retshjælp. Advokaten har pligt til at fortælle dig, hvornår den udvidede retshjælp er brugt op, således at forstå, at du nu selv skal betale det fulde honorar for yderligere bistand. Du vil normalt kunne regne med, at advokaten vil kunne anvende ca. 2-3 timer på sagen, inden for den udvidede retshjælp. 

Advokaten må ikke give retshjælp hvis han på forhånd kan se, at sagen ikke kan løses inden for grænserne af retshjælpen.

Vederlaget til advokater for retshjælp på trin 3 udgør 2.870 kr. (inkl. moms). Din andel af honoraret for retshjælp på trin 3 er 1.435 kr., og Staten dækker resten. 

Din samlede egenbetaling for trin 2 og trin 3 kan dermed maksimalt blive 315 kr.  + 1.435 kr., i alt 1.750 kr.

Du skal dog ikke betale noget hvis det drejer sig om retshjælp i forbindelse med en ansøgning om fri proces.