Offentlig retshjælp

Offentlig retshjælp til private personer

Advokatfirmaet Dickmeiss yder som advokat retshjælp til private personer efter bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater, og påtager sig beskikkelse i sager, hvor der kan bevilges fri proces. Kontoret har med Det grønlandske Hus i Odense indgået en særlig aftale om at yde retshjælp til grønlændere

Hvad er retshjælp?

Offentlig retshjælp er en ydelse som en advokat kan yde klienter, hvis de opfylder nogle økonomiske betingelser og deres sag er omfattet af ordningen. Retshjælp – udover helt grundlæggende mundtlig rådgivning – kan bestå af enten  almindelig retshjælp (trin 2) eller den udvidede retshjælp (trin 3). Kontakt Advokatfirmaet Dickmeiss, og hør om du kan modtage offentlig retshjælp. Medtag seneste årsopgørelse til mødet.

Almindelig retshjælp (trin 2)

Den almindelige retshjælp på trin 2 består normalt af et enkelt møde med advokaten og eventuelt bistand med udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art.

Bistandens varighed udgør op til 1 time. Det offentlige betaler 1.180 kroner af den almindelige retshjælp. Din andel af honoraret for retshjælp på trin 2 er 290 kr.

Udvidet retshjælp ved tvist

Kan sagen ikke løses indenfor den almindelige retshjælps grænser, og foreligger der en tvist, kan advokaten yde udvidet retshjælp. Advokaten har pligt til at fortælle dig, hvornår den udvidede retshjælp er brugt op, således at forstå, at du nu selv skal betale det fulde honorar for yderligere bistand. Du vil normalt kunne regne med, at advokaten vil kunne anvende ca. 2-3 timer på sagen, inden for den udvidede retshjælp.

Advokaten må ikke give retshjælp hvis han på forhånd kan se, at sagen ikke kan løses inden for grænserne af retshjælpen.

Din andel af honoraret for retshjælp på trin 3 er 1.350 kr., og Staten betaler advokaten et tilsvarende beløb.