Advokatkontorets Sagsområder

Vi er en almen advokatpraksis i Odense

Advokatfirmaet Dickmeiss henvender sig til almindelige mennesker med små og store juridiske problemer og til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vores kontor behandler alle typer sager, og kan betegnes som det man i gamle dage kaldte en almen praksis. Såfremt en sag ligger uden for kontorets sædvanlige arbejdsområde, henvises sagen til et andet kontor.

R R
Advokat i retssager
Advokatfirmaet Dickmeiss har stor erfaring i at føre retssager for klienter i civile sager og straffesager. Vi har møderet for Højesteret, og kan dermed føre sager i alle instanser. Såfremt klienten kan opnå fri proces påtager Advokatfirmaet Dickmeiss sig gerne beskikkelse.
Privatretlig rådgivning
Har du behov for et godt råd om dagligdagens jura, eller har du et problem, kan du kontakte Advokatfirmaet Dickmeiss for rådgivning. Såfremt sagen ligger uden for kontorets sædvanlige arbejdsområde vil sagen dog blive henvist til en anden advokat.
Boligadvokat
Advokatfirmaet Dickmeiss rådgiver klienter i forbindelse med ejendomshandler, ligesom han udfærdiger skøder og berigtiger ejendomshandler. Advokatfirmaet Dickmeiss er certificeret som boligadvokat af Danske Boligadvokater.
Bistandsadvokat
Advokatfirmaet Dickmeiss påtager sig også sager som bistandsadvokat for forurettede i straffesager og hjælper i den forbindelse en forurettede med at møde i Retten i en straffesag og tillige med at opgøre og fremsætte et evt. erstatningsansvar.
Familieadvokat
Advokatfirmaet Dickmeiss er medlem af Danske Familieadvokater og rådgiver i familieretlige anliggender.

Advokatfirmaet DICKMEISS repræsenterer ligeledes parter i retssager vedrørende ovennævnte emner, og modtager tillige beskikkelse i sagerne. Advokatfirmaet DICKMEISS er medlem af Danske Familieadvokater.
Z Z
Dødsbobehandling
Advokatfirmaet Dickmeiss påtager sig i forbindelse med privat skifte at repræsentere arvingerne, herunder fordele arven og udarbejde boopgørelse. Han rådgiver endvidere arvinger om retsforhold i forbindelse med dødsfald.
Forsvarsadvokat i straffesager
Advokatfirmaet Dickmeiss er en rutineret forsvarsadvokat, og har gennem tiden hjulpet mange klienter. Han påtager sig gerne beskikkelse i straffesager, og er berettiget til at møde i alle instanser, da han har møderet for Højesteret. Vi er beneficeret advokat ved Retten i Odense. Advokatfirmaet Dickmeiss er medlem af Landsforeningen for forsvarsadvokater, hvor han også sidder i bestyrelsen.
Bistandsadvokat
Advokatfirmaet Dickmeiss påtager sig også sager som bistandsadvokat for forurettede i straffesager og hjælper i den forbindelse en forurettede med at møde i Retten i en straffesag og tillige med at opgøre og fremsætte et evt. erstatningsansvar.
Grønlandske retsforhold
Advokatfirmaet Dickmeiss har et indgående kendskab til Grønland og grønlandske retsforhold, idet han har været ansat i Grønlands Landsret og været advokat i Nuuk i en årrække. Han har forsat kontakt til det grønlandske og har flere grønlandske klienter.
Endvidere yder han retshjælp gennem Det Grønlandske Hus i Odense.

Åbningstider

Mandag – Torsdag: 8:00 – 16:00
Fredag: 8:00 – 15:00

Adresse

Albanigade 44. 1. sal
5000 Odense C
Telefon: 63 130 130
Email: info@advokatdickmeiss.dk