Sagsøge eller stævne

Er du blevet stævnet eller vil du sagsøge nogen?

En stævning er en alvorlig sag – og det samme er det at sagsøge nogen. I begge tilfælde har du brug for en kompetent advokat på sidelinjen, der kan guide dig igennem sagen. 

I indlægget her vil vi beskrive, hvilke årsager der kan være til at sagsøge nogen, og hvad du kan gøre for at gøre alvor af det. Dernæst vil vi beskrive, hvad du kan gøre i tilfælde af en stævning, og hvordan en retssag foregår.

Kontakt Advokat Dickmeiss, hvis du er blevet stævnet eller vil sagsøge nogen

Vil du sagsøge en person eller en virksomhed?

Har du et problem, hvor du tænker, at det er nødvendigt at sagsøge en person eller et firma, kan advokaterne hos Advokatfirmaet Dickmeiss hjælpe dig.

Vi er ekspert i at vurdere dine chancer for at vinde en sag. Vi har hjulpet utallige personer med at sagsøge – vi har således både haft store og små virksomheder som modstandere, mens vi også har stået overfor staten og privatpersoner. 

Vi vurderer din sag og giver dig en realistisk vurdering af, om sagen kan vindes. Skal der udtages stævning, udfærdiger vi den og fører sagen for dig.

Er du blevet stævnet?

Advokaterne hos Advokatfirmaet Dickmeiss kan på samme måde hjælpe dig, hvis du er blevet sagsøgt og derfor skal møde ind til en retssag. Vi hjælper dig med at forberede sagen, lave de nødvendige processkrifter og indgå i forligsforhandlinger – hvis dette er det mest fornuftige.

Skal sagen føres i retten kan vi repræsentere dig både i byretten, landsretten og om nødvendigt også i Højesteret.

Vi hjælper dig med at blive bedst muligt klædt på til din sag, så dine chancer for at vinde er optimale. Ingen advokat kan love hverken en sejr eller et nederlag, men vi kan love dig at være på din side og kæmpe din sag fra start til slut. 

Hvad vil det sige at sagsøge nogen?

Når man sagsøger nogen, indleder man en retssag mod vedkommende. Taberen af retssagen vil typisk ende med at skulle betale et beløb til vinderen. 

Man kan sagsøge både enkeltpersoner og virksomheder – og endda også offentlige myndigheder. I USA ses det f.eks. ofte, at privatpersoner sagsøger læger for fejlbehandling, ligesom man ser mange tilfælde af folk, der sagsøger virksomheder for alt mellem himmel og jord.

Denne adfærd er ikke lige så udbredt i Danmark. Det betyder dog ikke, at du ikke kan sagsøge andre, hvis du er blevet uretfærdigt behandlet. Husk altid på dine rettigheder!

Omkostninger ved retssager

Selvom du er i din gode ret til at sagsøge andre, skal du altid være opmærksom på omkostninger. Vurder dine chancer – har du så store chancer for at vinde, at det er prisen værd?

Det kan være dyrt at føre en sag i retten. Taber man sagen, bliver man som regel pålagt at betale sagsomkostninger til modparten. Derfor skal man være forsigtig med ikke at føre unødvendige retssager. 

Vi prøver at give vores klienter et realistisk overslag over, hvad det koster at være involveret i en retssag. Ligeledes vejleder vi om mulighederne for at få fri proces, og om der er mulighed for, at omkostningerne kan betales af en retshjælpsforsikring.

Hvordan foregår en retssag i byretten?

Først og fremmest er der forskel på sagføring i byretten, landsretten og højesteret. I denne sektion vil beskrive en typisk sag i byretten. 

Hvis en skal føres i retten, er der en fast procedure, der altid føres. Hovedforhandlingen starter altid med, at anklageren læser tiltaleskriftet op – altså hvilken strafbar handling, sagen handler om. 

Herefter får tiltalte mulighed for første replik – vil vedkommende erklære sig skyldig eller uskyldig? Den tiltalte vil derefter blive afhørt, men her skal man være opmærksom på, at man som tiltalt IKKE har pligt til at udtale sig. 

Herefter bliver eventuelle vidner inddraget, hvorefter relevante dokumenter, såsom lægeattester og straffeattester, læses op.

Forsvareren og anklageren er naturligvis inddraget undervejs. På dette tidspunkt vil det være tid til, at hver kan få sine afsluttende kommentarer og forslag til domsfældelse/strafudmåling, hvorefter tiltalte får mulighed for sidste kommentar. 

Til sidst voterer dommerne og afgør straffen.