Retshjælpsforsikring

Retshjælpforsikring via forsikringsselskab

Retshjælpsforsikring kan dække dine advokatomkostninger

Der knyttet en retshjælpsforsikring til mange private forsikrings

ordninger som f.eks. indboforsikringer, familieforsikringer, bilforsikringer og lignende. 

Dette betyder, at dit forsikringsselskab på nærmere angivne vilkår vil betale for dine advokatomkostninger i tilfælde af, at du involveres i en retssag.

Advokatfirmaet Dickmeiss vil som led i sin rådgivning undersøge om du er omfattet af en sådan forsikringsordning, og i givet fald hjælpe dig med at søge om dækning.

Der knyttet en retshjælpsforsikring til mange private forsikringsordninger som f.eks. indboforsikringer, familieforsikringer, bilforsikringer og lignende. Dette betyder, at dit forsikringsselskab på nærmere angivne vilkår vil betale for dine advokatomkostninger i tilfælde af, at du involveres i en retssag.
Advokatfirmaet Dickmeiss vil som led i sin rådgivning undersøge om du er omfattet af en sådan forsikringsordning, og i givet fald hjælpe dig med at søge om dækning.

Generelle begrænsninger i retshjælpdækningen

Retshjælpsdækningen kan først søges, når man enten selv vil anlægge en sag ved Retten – eller hvis man selv er blevet sagsøgt. Retshjælpsdækningen omfatter kun selve retssagen, det vil sige fra den dag sagen indledes ved Retten og dækker som udgangspunkt således ikke forudgående bistand.

Hvis forsikringsselskabet giver tilsagn om retshjælpsdækning, betales sagens omkostninger, der dog ofte er maksimeret til et beløb – typisk 125.000.

Desuden skal man betale en selvrisiko, der som regel udgør 10% af sagens omkostninger, dog min. kr. 2.500. Kommer sagens omkostninger over retshjælpsdækningens maksimum, skal du selv betale de overskydende beløb eller der kan søges om fri proces hertil – se afsnittet om fri proces.

Opfylder man de økonomiske betingelser for fri proces, skal man ikke betale selvrisiko på retshjælpsdækningen.

Det er ikke alle sager, hvor som forsikringsselskabet giver retshjælpsdækning. Således er småsager, sager vedrørende erhvervsforhold, ægteskabssager, nogle forældreansvarssager, nogle sager vedrørende arbejdsforhold og nogle sager vedrørende dine boligforhold ofte ikke dækket af forsikringen.

Det følger nærmere af forsikringspolicen hvilke sager der er omfattet af din forsikring. Advokatfirmaet Dickmei§ vil nærmere undersøge dette for dig.

Begrænsninger i advokatens honorar

Hvis din sag er omfattet af en retshjælpsforsikring – og advokaten accepterer at føre sagen for dig under retshjælpsdækningen – må advokaten ikke afkræve dig et yderligere honorar end det som forsikringsselskabet betaler.

Din udgift er således begrænset til at udgøre selvrisikoen.
Kontakt Advokatfirmaet Dickmeiss og lad ham vurdere om din sag er omfattet af en retshjælpsforsikring.