Retshjælp til grønlændere

Gratis retshjælp til grønlændere i Danmark

Enhver grønlænder bosiddende i Danmark, der har et juridisk problem, kan henvende sig til Advokatfirmaet Dickmei§ og få gratis retshjælp. Det juridiske problem kan både vedrøre forhold i Danmark og i Grønland.

Advokat Dickmeiss har en særlig viden om retsforholdene i Grønland, som han har erhvervet gennem sit mangeårige virke som dommerfuldmægtig ved Grønlands Landsret og advokat i Nuuk.
Som følge heraf har Advokatfirmaet Dickmei§ indgået en aftale med Det Grønlandske Hus i Odense, hvorefter kontoret giver gratis retshjælp til grønlændere.
For sådanne personer opkræves således ingen egenbetaling. Retshjælpen består i en gennemgang af sagen, rådgivning og korrespondance i begrænset omfang, og svarer til den offentlige retshjælp. Læs mere under fri proces.

Enhver grønlænder bosiddende i Danmark, der har et juridisk problem, kan henvende sig til Advokatfirmaet Dickmei§ og få gratis retshjælp. Det juridiske problem kan både vedrøre forhold i Danmark og i Grønland.

Advokat Dickmeiss har en særlig viden om retsforholdene i Grønland, som han har erhvervet gennem sit mangeårige virke som dommerfuldmægtig ved Grønlands Landsret og advokat i Nuuk.
Som følge heraf har Advokatfirmaet Dickmei§ indgået en aftale med Det Grønlandske Hus i Odense, hvorefter kontoret giver gratis retshjælp til grønlændere.
For sådanne personer opkræves således ingen egenbetaling. Retshjælpen består i en gennemgang af sagen, rådgivning og korrespondance i begrænset omfang, og svarer til den offentlige retshjælp. Læs mere under fri proces.