Bistandsadvokat

Offer for voldsforbrydelse? Vi hjælper som bistandsadvokat

Vores assistance som bistandsadvokat er todelt:

  • Vi hjælper dig som offer med at møde i retten, og alt det praktiske rundt om denne proces
  • Vi hjælper dig med at søge erstatning for din voldsforbrydelse


Hvis du aldrig har været i retten før, vil det ofte være en ukendt og til dels skræmmende proces – særligt hvis du har været udsat for en alvorlig forbrydelse.

Hvad er vores rolle som bistandsadvokat?

Vi sørger for, at processen før, under og efter retssagen forløber, som den skal – og at du er tryg hele vejen igennem.

Som bistandsadvokat er en af vores vigtigste opgaver at hjælpe med at gøre dig tryg. Hvis du ikke kan afgive en forklaring, mens den tiltalte er til stede i retten, kan vi vejlede dig om dine mulighederne for at afgive forklaring uden den tiltaltes tilstedeværelse. Vi kan også vejlede dig om mulighederne for at få dørene lukket i sagen eller få lavet referat- eller navneforbud. Hvis du ikke er tilstede i retten, når retten afsiger dom i sagen, orienterer vi dig om resultatet og vejleder dig om hvad det indebærer for dig.

Derudover hjælper vi med at gøre selve processen med at søge voldsoffererstatning enkel for dig, så du får nøjagtigt det beløb, du har krav på.

Husk: Staten dækker dine udgifter til bistandsadvokat

Hvis du har været udsat for et voldeligt overfald, har du ret til erstatning. Du har også ret til at få en advokat beskikket af staten – en såkaldt bistandsadvokat. Dine udgifter hertil bliver dækket af staten, så du skal altså ikke betale noget for denne type advokathjælp af egen lomme. 

Når du kommer til møde hos din advokat, skal du desuden huske din retshjælpsforsikring, hvis du har en sådan. I det tilfælde er det nemlig forsikringen, der dækker dine advokatudgifter. Du bliver ikke påført en selvrisiko eller får en forhøjet præmie, hvis forsikringen dækker. 

Advokatfirmaet Dickmeiss bliver ofte beskikket som bistandsadvokat og ved derfor nøjagtigt, hvad der er vigtigt at fokusere på i de enkelte sager. 

Husk dokumentation, når du mødes med din advokat

For at opnå erstatning skal man kunne dokumentere, hvad der skal erstattes. Derfor er det vigtigt, at du fra start til slut gemmer alle kvitteringer – ellers er det ikke sikkert, vi kan bevise din ret til erstatning. 

Vigtigt: For at opnå erstatning skal du kunne dokumentere, at du har lidt tab. 

Husk også at medbringe lægejournal, og så vil din advokat tage sig af at indhente oplysninger fra politiet.

Hvad dækker voldsoffererstatning over?

Som din bistandsadvokat fremstiller vi erstatningskrav på vegne af dig, vores klient.

Denne form for erstatning kaldes voldsoffererstatning og dækker bl.a.:

  • Svie og smerte – volden har, helt simpelt, påført dig smerte. Denne smerte kan du modtage erstatning for, indtil méngraden er fastsat. I 2022 kan du få 215 kroner pr. dag, du har været sygemeldt, og op til i alt 83.000 kroner. Det skal kunne dokumenteres, så du skal jævnligt gå til læge for at kunne vise, at du er sygemeldt. 
  • Tabt arbejdsfortjeneste – hvis du har været væk fra arbejdet i f.eks. 3 måneder og har mistet tilsvarende løn, kan du få det dækket.
  • Varigt mén – hvis volden har påført dig varige mén, som f.eks. en mistet finger, kan du få erstatning. Erstatningssummen bestemmes af méngraden. Varigt mén kan også være varig psykisk skade.
  • Tabt erhvervsevne – varig nedsættelse af erhvervsevne, som man kunne have tjent på i flere år fremadrettet.
  • Tort godtgørelse – hvis forbrydelse har haft meget grov karakter, f.eks. i form af kidnapning, voldtægt, alvorlig vold med våben, eller forsøg på manddrab, kan du få erstatning for den krænkelse, du har lidt ved forbrydelsen.
  • Tingsskade – hvis et voldeligt overfald har medført f.eks. en skade på en iPhone eller dyr skjorte, kan du få erstattet tingens værdi.
  • Behandlingsudgifter som følge af overfaldet – f.eks. udgifter til psykolog, medicin, fysioterapeut, eller psykoterapeut kan du også få erstattet.

Erstatningssum pr. méngrad

Du får i 2022 9.505 kroner pr. méngrad. Det vil sige, at du ved 100% invaliditet kan få op til 950.500 kroner i erstatning.

I helt særlige tilfælde kan du få 120% méngrad bestemt og få den maksimale sum på 1.139.500 kroner udbetalt.

Læs mere om erstatning ved personskade og erstatning ved tingsskade

Erstatningsnævnet for voldsofre

Det er Erstatningsnævnet, der behandler erstatningssager for ofre for psykisk eller fysisk vold. Erstatningsnævnet arbejder ud fra offererstatningsloven.

Erstatningsnævnet er bl.a. sat i verden, så du ikke behøver rette krav direkte mod gerningsmanden. Det kan have stor betydning, hvis f.eks. gerningsmanden ikke kan findes. 

Derudover lægger Erstatningsnævnet ud for gerningsmanden, når din erstatningssum er bestemt, hvorefter de sørger for processen med at inddrive pengene fra gerningsmanden.

Vi rådgiver dig i forbindelse med selve behandlingen af sagen hos erstatningsnævnet, så vi både optimerer dine muligheder for erstatning og sørger for, at svartiden ikke er unødvendigt lang.

Det er politiet, der udbetaler erstatningen, når din sag er færdigbehandlet ved erstatningsnævnet.

Advokathjælp til erstatning efter vold

Vi vil altid anbefale dig at tage kontakt til en advokat hurtigst muligt efter et voldeligt overfald. Din bistandsadvokat er en vigtig rådgiver i kampen for din retmæssige erstatning.

Du er velkommen til at kontakte os direkte og høre, hvordan vi kan hjælpe dig som bistandsadvokat.