Om Advokatfirmaet

Personligt og tillidsfuldt samarbejde med alle klienter

Advokatfirmaet Dickmeiss lægger stor vægt på at skabe et personligt og tillidsfuldt samarbejde med hver enkelt klient og yde en professionel og kvalificeret repræsentation og rådgivning.

Sikre mails:
Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har sikre mails, og firmaet sender kun mails indeholdende personfølsomme oplysninger via krypterede mails. 

Hvis du ønsker at sende en mail krypteret til advokatfirmaets hovedmail, kan du anvende vores sikre mailadresse sikker@advokatdickmeiss.dk.

Almen advokatpraksis med fokus på helt almindelige mennesker

Med base som advokat i Odense centrum er Advokatfirmaet Dickmeiss det, man i gamle dage kaldte en ’almen praksis’. Vi behandler alle typer sager, men skulle det ske, at en sag ligger uden for kontorets sædvanlige arbejdsområde, henviser vi sagen til et andet advokatkontor, som vi har gode erfaringer med.

Vores advokatpraksis er gearet mod at hjælpe helt almindelige mennesker med helt almindelige sager. Vi har stor erfaring med repræsentation som advokat til lejeret, boligadvokat og familieadvokat, og det er i disse områder, at vores absolutte specialer ligger.

Herudover bistår vi ofte i erstatningssager eller giver generel advokatrådgivning.
Advokatfirmaet Dickmeiss påtager sig beskikkelse som forsvarer i straffesager og civile sager, hvor klienten kan opnå fri proces. Vi yder derudover offentlig retshjælp, og vores kontor har en særlig retshjælpsordning for personer fra Grønland.

Advokat
Vilhelm Dickmeiss

Beskikket af justitsministeriet og medlem af advokatsamfundet

Advokatfirmaet Dickmeiss består af 2 advokater, advokat Vilhelm Dickmeiss og advokat Erik Bo Rasmussen, der begge er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet, og dermed undergivet dets regler og tilsyn.

Advokatfirmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og forsikringen dækker al den advokatvirksomhed, der udøves af firmaet, uanset hvor denne virksomheden udøves. 

Forsikringen er tegnet i CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1., 1276 København K. Advokatfirmaet anvender ingen aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har klientkonto i Sydbank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konto. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Læs mere om Ansvar og Forsikring på siden god advokatskik.

Advokatfirmaet Dickmeiss er endvidere medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Advokathjælp i øjenhøjde

Vi har efterhånden prøvet lidt af hvert, men fælles for alle vores sager er, at de er forskellige. Vi vurderer altid en sag på individuel basis, og vi går meget op i at møde vores klienter i øjenhøjde.

Nøglen til et godt resultat er forholdet mellem advokat og klient – der skal være 100 procent tillid, og klienten skal stole på, at vi har deres bedste interesser for øje.

Når en ny klient kontakter os, vurderer vi altid, om det overhovedet er relevant at hjælpe vedkommende. Vi tager kun sager, hvor vi vurderer, at der er en realistisk chance for at vinde – ellers spilder vi både vores egen og klientens tid.

Advokat
Erik Bo Rasmussen

Vi står for et personligt og tillidsfuldt samarbejde

Advokatfirmaet Dickmeiss lægger stor vægt på at skabe et personligt og tillidsfuldt samarbejde med hver enkelt klient. Som advokatfirma og klient bliver vi nødt til at forstå hinanden, før vi kan opnå det fulde potentiale af vores samarbejde. Advokatfirmaet Dickmeiss har en ubrydelig overbevisning om, at hver eneste klient skal have den samme professionelle og kvalificerede repræsentation og rådgivning – uanset sagens størrelse.

Selvom trenden går mod større og større kontorer med flere og flere ansatte, valgte advokat Vilhelm Dickmeiss alligevel i maj 2006 at etablere sit eget kontor, der dengang blot bestod af ham selv og en sekretær. Siden har Advokatfirmaet Dickmeiss udvidet med advokat Erik Bo Rasmussen, samt to sekretærer, Tine Christensen og Lisette Bøgelund.

Vi finder vores størrelse optimal for vores værdier og mission med advokatfirmaet: Vi er store nok til at håndtere et stort antal omfattende sager, mens vi stadig har den rette størrelse til et opretholde et personligt og nærværende forhold til vores klienter.