Vi er en almen advokatpraksis i Odense. Advokatfirmaet Dickmeiss henvender sig til almindelige mennesker med små og store juridiske problemer og til små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vores kontor behandler alle typer sager, og kan betegnes som det man i gamle dage kaldte en almen praksis. Såfremt en sag ligger uden for kontorets sædvanlige arbejdsområde, henvises sagen til et andet kontor.  Advokatfirmaet Dickmeiss påtager sig beskikkelse som bl.a. forsvarer i straffesager, og i civile sager, hvor klienten kan opnå fri proces. Advokatfirmaet Dickmeiss yder endvidere offentlig retshjælp, og kontoret har en særlig retshjælpsordning for grønlændere.
PERSONLIG RÅDGIVNING

Et moderne advokatfirm

Advokat
Vilhelm Dickmeiss

Centralt ved domhuset med masser af parkeringsmuligheder og adgang til offentlig transport

Albanigade 44, 1. sal i Odense

Beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet

Advokatfirmaet Dickmeiss har ansat 3 advokater, advokat Vilhelm Dickmeiss, advokat Niclas Turan Kandemir og advokat Erik Bo Rasmussen, der alle er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, en del af Advokatsamfundet og dermed undergivet dets regler og tilsyn. Advokatfirmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og forsikringen dækker al den advokatvirksomhed, der udøves af firmaet, uanset hvor denne virksomheden udøves. Forsikringen er tegnet i CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1., 1276 København K. Advokatfirmaet anvender ingen aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har klientkonto i Sydbank A/S.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konto. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.
Advokatkontoret er beliggende i flot indrettede lokaler på Albanigade 44, 1. sal i Odense kun fem minutters gang fra Flakhaven og Odense Rådhus og meget tæt på Retten i Odense. Der er mange muligheder for parkering tæt på kontoret. Lige ud for indgangspartiet findes parkeringspladser langs vejen i begge sider. Herudover er der en stor parkeringsplads 25 m fra indgangen ved Super Brugsen. Endelig er der parkeringspladserne ved Retten i Odense. Kontoret betjenes af alle kontorets tre advokater.
Læs mere om Ansvar og Forsikring under på siden god advokatskik. Advokatfirmaet Dickmeiss er endvidere medlem af Danske Advokater, der er en brancheforening for advokater. Herudover er firmaet medlem af Danske BoligadvokaterDanskeFamilieadvokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Vi tilbyder et personligt og tillidsfuldt samarbejde med vores klienter.

Advokatfirmaet Dickmeiss lægger stor vægt på at skabe et personligt og tillidsfuldt samarbejde med hver enkelt klient og yde en professionel og kvalificeret repræsentation og rådgivning. Selvom trenden går mod større og større kontorer med flere og flere ansatte, valgte advokat Vilhelm Dickmeiss i maj 2006 at etablere sit eget kontor bestående af ham selv og Ingrid Rasmussen som sekretær. Advokatfirmaet Dickmeiss ansatte i 2012 Niclas Turan Kandemir som advokatfuldmægtig, der i 2015 fik bestalling som advokat. Advokatfirmaet har endvidere ansat Lisette Bøgelund som advokatsekretær. Det er vores opfattelse, at et mindre advokatkontor giver klienterne en mere personlig og mere nærværende bistand.

Advokat
Niclas Turan Kandemir

VI TILBYDER ET PERSONLIGT OG TILLIDSFULDT SAMARBEJDE MED VORES KLIENTER

Personlig

Rådgivning

Advokatfirmaet Dickmeiss lægger stor vægt på at skabe et personligt og tillidsfuldt samarbejde med hver enkelt klient og yde en professionel og kvalificeret repræsentation og rådgivning.

Sikre mails:
Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har sikre mails og firmaet sender kun mails indeholdende personfølsomme oplysninger via krypterede mails. Hvis du ønsker at sende en mail krypteret til advokatfirmaets hovedmail, kan du anvende vores sikre mailadresse sikker@advokatdickmeiss.dk.

 

Bestil et uforpligtende og gratis møde med en af vores advokater

Kontakt Advokat Dickmeiss eller advokat Niclas Turan Kandemir og aftal et uforpligtende gratis møde, hvor du kan få en foreløbig vurdering af dit problem. Du er også velkommen til at sende en mail via brevkassen, og få et gratis svar på dit spørgsmål.