Almen advokatpraksis med fokus på helt almindelige mennesker

Med base i Odense centrum er Advokatfirmaet Dickmeiss det, man i gamle dage kaldte en ’almen praksis’. Vi behandler alle typer sager, men skulle det ske, at en sag ligger uden for kontorets sædvanlige arbejdsområde, henviser vi sagen til et andet advokatkontor, som vi har gode erfaringer med.
Vores advokatpraksis er gearet mod at hjælpe helt almindelige mennesker med helt almindelige sager. Vi har stor erfaring med repræsentation som boligadvokat og familieadvokat, og det er i disse områder, samt almene straffesager, at vores absolutte specialer ligger. Herudover bistår vi i ofte i erstatningssager, udlændingesager eller giver generel rådgivning i juridiske anliggender.
Advokatfirmaet Dickmeiss påtager sig beskikkelse som forsvarer i straffesager og civile sager, hvor klienten kan opnå fri proces. Vi yder derudover offentlig retshjælp, og vores kontor har en særlig retshjælpsordning for personer fra Grønland.
PERSONLIG RÅDGIVNING

Et moderne advokatfirma

Advokat
Vilhelm Dickmeiss

Centralt ved domhuset med masser af parkeringsmuligheder og adgang til offentlig transport

Albanigade 44, 1. sal i Odense

Beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet

Advokatfirmaet Dickmeiss har ansat 3 advokater, advokat Vilhelm Dickmeiss, advokat Niclas Turan Kandemir og advokat Erik Bo Rasmussen, der alle er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, en del af Advokatsamfundet og dermed undergivet dets regler og tilsyn. Advokatfirmaet har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og forsikringen dækker al den advokatvirksomhed, der udøves af firmaet, uanset hvor denne virksomheden udøves. Forsikringen er tegnet i CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1., 1276 København K. Advokatfirmaet anvender ingen aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har klientkonto i Sydbank A/S.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konto. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.
Vores advokatkontor er beliggende helt centralt i Odense på adressen Albanigade 44, 1.sal (kun fem minutters gang fra Flakhaven og Odense Rådhus). Vi har valgt en placering blot 100 meter fra Retten i Odense, så vi på den måde er helt tæt på vores lokalområdes daglige rettergang.
Du finder os i samme bygningen som Super Brugsen, hvor der desuden er fine parkeringsmuligheder på deres store parkeringsplads. Ellers er der parkeringspladser langs vejen i begge sider, og hvis der mod forventning er optaget overalt, er der selvfølgelig også parkeringspladser ved Retten.
Vores kontors daglige drift betjenes af vores tre advokater samt vores tre advokatsekretærer. Du er altid velkommen til at besøge os og få en snak med af vores dygtige medarbejdere.
Læs mere om Ansvar og Forsikring under på siden god advokatskik. Advokatfirmaet Dickmeiss er endvidere medlem af Danske Advokater, der er en brancheforening for advokater. Herudover er firmaet medlem af Danske BoligadvokaterDanskeFamilieadvokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Vi står for et personligt og tillidsfuldt samarbejde

Advokatfirmaet Dickmeiss lægger stor vægt på at skabe et personligt og tillidsfuldt samarbejde med hver enkelt klient. Som advokatfirma og klient bliver vi nødt til at forstå hinanden, før vi kan opnå det fulde potentiale af vores samarbejde. Advokatfirmaet Dickmeiss har en ubrydelig overbevisning om, at hver eneste klient skal have den samme professionelle og kvalificerede repræsentation og rådgivning – uanset sagens størrelse.
Selvom trenden går mod større og større kontorer med flere og flere ansatte, valgte advokat Vilhelm Dickmeiss alligevel i maj 2006 at etablere sit eget kontor, der dengang blot bestod af ham selv og en sekretær. Siden har Advokatfirmaet Dickmeiss udvidet med to andre advokater, Niclas Turan Kandemir og Erik Bo Rasmussen, samt tre sekretærer, Tine Christensen, Lisette Bøgelund og Lene Mikkelsen.
Vi finder vores størrelse optimal for vores værdier og mission med advokatfirmaet: Vi er store nok til at håndtere et stort antal omfattende sager, mens vi stadig har den rette størrelse til et opretholde et personligt og nærværende forhold til vores klienter.

Advokat
Niclas Turan Kandemir

VI TILBYDER ET PERSONLIGT OG TILLIDSFULDT SAMARBEJDE MED VORES KLIENTER

Personlig

Rådgivning

Advokatfirmaet Dickmeiss lægger stor vægt på at skabe et personligt og tillidsfuldt samarbejde med hver enkelt klient og yde en professionel og kvalificeret repræsentation og rådgivning.

Sikre mails:
Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har sikre mails og firmaet sender kun mails indeholdende personfølsomme oplysninger via krypterede mails. Hvis du ønsker at sende en mail krypteret til advokatfirmaets hovedmail, kan du anvende vores sikre mailadresse sikker@advokatdickmeiss.dk.

 

Bestil et uforpligtende og gratis møde med en af vores advokater

Kontakt Advokat Dickmeiss eller advokat Niclas Turan Kandemir og aftal et uforpligtende gratis møde, hvor du kan få en foreløbig vurdering af dit problem. Du er også velkommen til at sende en mail via brevkassen, og få et gratis svar på dit spørgsmål.