Ægtepagt

Hos Advokatfirmaet Dickmeiss har vi stor ekspertise inden for familie- og arveret, og vi kan dermed hjælpe dig med at oprette en ægtepagt eller rådgive om eksisterende ægtepagt.

Med individuelt tilpasset rådgivning sikrer vi, at du får en ægtepagt, som kan hjælpe dig med at beskytte din formue og sikre hensigtsmæssig økonomisk fordeling, hvis dit ægteskab skulle ophøre. 

Husk, at vi som din advokat også hjælper inden for følgende relaterede områder:

Hvad er en ægtepagt om særeje?

Hvis du for eksempel ikke ønsker at dele din formue med en ægtefælle i tilfælde af eventuel skilsmisse, separation eller død, skal du oprette en ægtepagt om særeje.

Det er meget vigtigt at have gjort sig disse overvejelser, uanset hvem man er – står man først midt i eksempelvis en skilsmisse, er det naturligvis for sent. Som ægtepar får man nemlig automatisk formuefællesskab i ægteskabet.

Hvornår skal du så lave en ægtepagt? I princippet kan du gøre det, når du vil, men vær opmærksom på, at der kan være mere og mindre hensigtsmæssige tidspunkter at gøre det på.

Forestil dig for eksempel, at du og din ægtefælle er enige om at lave en ægtepagt, når I bliver gift. Efter I er blevet gift, ombestemmer din ægtefælle sig imidlertid – og dermed er du tvunget ud i formuefællesskab, uanset om du ønsker det eller ej.

Hvad er fuldstændigt særeje, og hvornår er det en fordel?

Fuldstændigt særeje er en ægtepagt, der sikrer, at du og din ægtefælle beholder hver jeres formue i tilfælde af både skilsmisse og død.

Der er en række scenarier, hvor det giver god mening at have fuldstændigt særeje:

  • Hvis du/I ønsker at sikre jeres børn økonomisk – det kunne f.eks. være, at du/I har bragt børn med i forholdet
  • Hvis du/I har noget særligt, der ikke skal gå i arv til ægtefællen – f.eks. en virksomhed eller et arvestykke, der i stedet skal gå til et familiemedlem
  • Hvis en af jer bringer stor gæld ind i ægteskabet, og den andens formue ikke skal gå til at dække vedkommendes kreditorer


Der er dog også en række tilfælde, hvor det ikke giver mening, og her er kombinationssæreje ofte det oplagte alternativ.

Hvad er kombinationssæreje, og hvornår er det en fordel?

Kombinationssæreje er en ægtepagt, der sikrer, at du og din ægtefælle beholder hver jeres formue i tilfælde af skilsmisse – men ikke i tilfælde af død. I tilfælde af død bliver den afdødes formue til fælleseje, mens den nulevendes formue bliver til fuldstændigt særeje – altså beholder vedkommende 100% af sin formue.

Kombinationssæreje er dermed en fordelagtig løsning, hvis:

  • Du/I kun har børn sammen
  • Du/I vil sikre mest mulig formue til længstlevende ægtefælle


Kontakt os gerne for rådgivning om, hvornår det giver mening at lave kombinationssæreje.

Testamente med særeje

Når du opretter testamente, har du også mulighed for at lave en vigtig tilføjelse om særeje. Omkring 75% af alle testamenter har en tilføjelse om særeje indskrevet.

Særeje indskrives bl.a., når man vil sikre sig, at arven ikke går til arvingens ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

Særeje er ofte én af de vigtigste årsager til, at man vælger at udarbejde testamente. Der findes forskellige grader af særeje afhængig af dine ønsker. Kombinationssæreje, fuldstændigt særeje og fuldstændigt særeje med succession er de hyppigst benyttede muligheder.

Disse adskiller sig primært i den grad, du vil sikre dine direkte arvinger – og i hvilke tilfælde arvingens ægtefælle altså skal sikres.

Alt dette skal vi nok gennemgå og forklare under udarbejdelsen af testamentet.

Ægtepagt priser

En ægtepagt incl. tinglysning koster som standard 4.500 kroner, mens den koster 3.500, hvis den udarbejdes i forbindelse med bolighandel.

Se hele vores prisliste for mere info.