Familieadvokat

Familieadvokat i Odense

“Få tjek på dine familieretlige forhold”

Advokatfirmaet Dickmeiss er praktiserende familieadvokat i Odense. Vores erfaring spænder vidt, og den baserer sig på mange års hårdt arbejde med en masse forskellige typer familier. 

Advokat Dickmeiss er medlem af Danske Familieadvokater

I de følgende afsnit kan du læse om vores forskellige ydelser, der inkluderer alt fra skilsmisse til testamente. Hvis du i stedet er interesseret i forhold vedrørende forældremyndighed, kan du læse alt om dette emne lige her.

Uanset hvilket familieretligt forhold, du kunne have brug for hjælp til, tilbyder vi vores ekspertise. Du er altid velkommen til at besøge vores advokatkontor i Odense til en rådgivende snak.

Skilsmisse og separation er meget komplekse processer, der har store konsekvenser for de involverede. Det er en skelsættende periode i enhver af de berørtes liv, og derfor er det vigtigt at have kompetent rådgivning til rådighed.

Advokatfirmaet Dickmeiss har et utal af skilsmisse- og separationssager bag sig, og vi står altid klar med den nyeste ekspertise som familieadvokat, hvis du skal igennem en sådan. Vi hjælper dig med alle de formelle krav, der skal opfyldes, så du ikke selv skal tænke for meget over det – og i stedet fokusere på de store familiemæssige konsekvenser, som en skilsmisse kan have.

Skilsmisse og separation

Skilsmisse og separation er meget komplekse processer, der har store konsekvenser for de involverede. Det er en skelsættende periode i enhver af de berørtes liv, og derfor er det vigtigt at have kompetent rådgivning til rådighed.

Advokatfirmaet Dickmeiss har et utal af skilsmisse- og separationssager bag sig, og vi står altid klar med vores ekspertise som familieadvokat, hvis du skal igennem en sådan.

Vi hjælper dig med alle de formelle krav, der skal opfyldes, så du ikke selv skal tænke for meget over det – og i stedet kan fokusere på de store familiemæssige konsekvenser, som en skilsmisse kan have.

Tvangsarvinger, tvangsfjernelser og andre familieretlige forhold

Advokat Dickmeiss er medlem af Danske Familieadvokater og rådgiver i alle de gængse familieretlige anliggender. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende:

 • Ugifte samlevende
 • Ægtefælleskifte
 • Særeje
 • Børnebidrag
 • Tvangsfjernelser
 • Tvangsarving
 • Faderskabssager

Advokatfirmaet Dickmeiss repræsenterer ligeledes parter som familieadvokat i retssager vedrørende ovennævnte emner, og modtager tillige beskikkelse i sagerne. Vi repræsenterer også parterne som boligadvokat, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Testamenter og ægtepagter

Advokatfirmaet Dickmeiss er rådgiver for Kræftens Bekæmpelse om Det Gode Testamente. I den forbindelse rådgives om muligheden for at testamentere til fordel for en velgørende organisation – og samtidig slippe for at betale arveafgift. Vi rådgiver også om muligheden for at lade den velgørende organisation, der testamenteres til fordel for, betale advokatens honorar.

Du kan læse mere om Det Gode Testamente lige her.

Advokat Dickmeiss rådgiver om alle arveretlige forhold og udfærdiger til faste priser både testamenter og ægtepagter.

Ægtepagt om særeje

Hvis du for eksempel ikke ønsker at dele din formue med en ægtefælle i tilfælde af eventuel skilsmisse, separation eller død, skal du oprette en ægtepagt om særeje.

Det er meget vigtigt at have gjort sig disse overvejelser, uanset hvem man er – står man først midt i eksempelvis en skilsmisse, er det naturligvis for sent. Som ægtepar får man nemlig automatisk formuefællesskab i ægteskabet.

Hvornår skal du så lave en ægtepagt? I princippet kan du gøre det, når du vil, men vær opmærksom på, at der kan være mere og mindre hensigtsmæssige tidspunkter at gøre det på.

Forestil dig for eksempel, at du og din ægtefælle er enige om at lave en ægtepagt, når I bliver gift. Efter I er blevet gift, ombestemmer din ægtefælle sig imidlertid – og dermed er du tvunget ud i formuefællesskab, uanset om du ønsker det eller ej.

Testamente

Det er vigtigt at oprette testamente, hvis du selv vil have afgørende bestemmelse over, hvem der skal arve efter dig. Hvis ikke du stifter testamente, vil din arv blive fordelt ud blandt dine tvangsarvinger.

Med et testamente kan du fuldstændig frit beslutte, hvem/hvad der skal arve efter dig, og du kan således vælge personer, som du for eksempel ikke er i familie med – eller organisationer. Du kan således også frit beslutte, hvor meget den enkelte person eller organisation skal arve.

Herunder følget et eksempel på arvefordeling uden testamente, som mange måske ikke er klar over:

Civilstatus: gift med et biologisk barn og et stedbarn.

Hvis du går bort, og du efterlader dig en ægtefælle og to børn, hvoraf det ene barn er dit eget biologiske barn, og det andet er et, din ægtefælle har fået uden for jeres ægteskab, så deles din arv 50-50 mellem din ægtefælle og dit biologiske barn.

Dit stedbarn får altså ingenting – og det er uanset, om I bor sammen, og hvor længe barnet har været tilknyttet dig.

Som du kan se ud fra ovenstående eksempel, kan det være en rigtig god idé at få styr på testamentet, hvis de ønskede arveforhold ikke stemmer overens med de i arveloven gældende.

Vi har skrevet en længere artikel om vores udarbejdelse af testamente. 

Familietjek

Som familieadvokat laver vi også familietjek. Et familietjek er en overordnet rådgivning over alle de familiære forhold, der kan volde juridiske problemer.

Læs mere herunder:

Individuel rådgivning: Familieadvokat i Odense

De fleste har behov for professionel rådgivning i forbindelse med private juridiske forhold, hvad enten det drejer sig om spørgsmål, der berører hele familien eller den enkelte person.

Situationer, der opstår akut, bliver der ofte taget hånd om. De mere generelle og almene juridiske dilemmaer, er der mange, der glemmer.

 • Hvad sker der f.eks. med jeres pensioner, hvis I bliver skilt?
 • Hvem arver dig, hvis du ikke er gift med din samlever?
 • Er I gift, hvordan er jeres børn fra tidligere forhold så stillet økonomisk ved jeres død?
 • Kan I gifte jer igen, når I sidder i uskiftet bo?
 • Hæfter ægtefæller for hinandens gæld?
 • Har I tænkt på en aftale om jeres ejerbolig?
 • Har I overvejet begunstigelser i jeres pensionsaftaler?

Et familietjek giver dig overblik over din families juridiske og økonomiske situation

For at forebygge eller løse væsentlige problemer skaber vi overblik over din og din families juridiske og økonomiske situation. Som familieadvokat rådgiver vi jer professionelt om, hvad I kan eller bør gøre.

Om I dernæst gør det, er op til jer selv – det vigtigste er, at I har et velovervejet og korrekt grundlag at træffe jeres beslutninger på.

Familietjekket gennemføres på et møde med Advokat Dickmeiss. Mødet afsluttes med en sammenfatning af konstaterede problemstillinger og behov. Advokat Dickmeiss besvarer jeres spørgsmål og sikrer, at I er grundigt informerede.

Alt bekræftes efterfølgende i et brev fra Advokat Dickmeiss. Dernæst afgør I selv, om de foreslåede løsningsmodeller skal gennemføres – og om det skal ske med hjælp fra den pågældende familieadvokat.

Et familietjek koster 3.000 kr., og såfremt I efterfølgende ønsker at få udarbejdet et testamente eller en ægtepagt, udarbejdes disse til særlige fordelagtige priser.

 

De fleste har behov for professionel rådgivning i forbindelse med private juridiske forhold, hvadenten det drejer sig om spørgsmål, der berører hele familien eller den enkelte person. Situationer, der opstår akut, bliver der ofte taget hånd om. De mere generelle og almene juridiske dilemmaer, er der mange, der glemmer.

 • Hvad sker der f.eks. med jeres pensioner, hvis I bliver skilt?
 • Hvem arver dig, hvis du ikke er gift med din samlever?
 • Er I gift, hvordan er jeres børn fra tidligere forhold så stillet økonomisk ved jeres død?
 • Kan I gifte jer igen, når I sidder i uskiftet bo?
 • Hæfter ægtefæller for hinandens gæld?
 • Har I tænkt på en aftale om jeres ejerbolig?
 • Har I overvejet begunstigelser i jeres pensionsaftaler?
 

Et familietjek giver dig overblik over din families juridiske og økonomiske situation

For at forebygge eller løse væsentlige problemer skaber vi overblik over din og din families juridiske og økonomiske situation. Som familieadvokat rådgiver vi jer professionelt om, hvad I kan eller bør gøre. Om I dernæst gør det, er op til jer selv – det vigtigste er, at I har et velovervejet og korrekt grundlag at træffe jeres beslutninger på.

Familietjekket gennemføres på et møde med Advokat Dickmeiss. Mødet afsluttes med en sammenfatning af konstaterede problemstillinger og behov. Advokat Dickmeiss besvarer jeres spørgsmål og sikrer, at I er grundigt informerede. Alt bekræftes efterfølgende i et brev fra Advokat Dickmeiss. Dernæst afgør I selv, om de foreslåede løsningsmodeller skal gennemføres – og om det skal ske med hjælp fra den pågældende familieadvokat.

Et familietjek koster 3.000 kr., og såfremt I efterfølgende ønsker at få udarbejdet et testamente eller en ægtepagt, udarbejdes disse til særlige fordelagtige priser.