God advokatskik

Vi overholder regler for god advokatskik

I henhold til reglerne om god advokatskik skal en advokat når han påtager sig en opgave for private forbrugere lave en ordrebekræftelse med klienten, der oplyser om hvilken opgave advokaten skal bistå klienten med, hvor længe opgavens løsning forventes at vare og hvad advokaten skal have for det, herunder principperne for hvordan advokaten fastsætter sit salær. I erhvervsforhold skal advokaten efter anmodning på tilsvarende vis oplyse om sin bistand og vederlag.

I henhold til reglerne om god advokatskik skal en advokat når han påtager sig en opgave for private forbrugere lave en ordrebekræftelse med klienten, der oplyser om hvilken opgave advokaten skal bistå klienten med, hvor længe opgavens løsning forventes at vare og hvad advokaten skal have for det, herunder principperne for hvordan advokaten fastsætter sit salær. I erhvervsforhold skal advokaten efter anmodning på tilsvarende vis oplyse om sin bistand og vederlag.

Ordrebekræftelse på advokatopgaven

Advokatfirmaet Dickmeiss udfærdiger i overensstemmelse hermed altid en ordrebekræftelse i sager hvor han hjælper private forbrugere. Gennem en ordrebekræftelse vil du blive informeret om, hvordan han vil løse den opgave, du har givet ham, samt hvad din udgift i den forbindelse forventes at være. Efter første indledende møde vil du modtage en ordrebekræftelse med denne information. Såfremt Advokatfirmaet Dickmeiss’ bistand ydes via den offentlige retshjælp vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.

En række af de opgaver, som Advokatfirmaet Dickmeiss påtager sig, er så standardiserede, at de kan tilbydes til faste priser. Se prislisten for advokatydelser

For andre ydelser vil prisen for Advokatfirmaet Dickmeiss’ bistand afhænge af den konkrete sag. I disse sager vil salæret blive fastsat med udgangspunkt i den tid, der medgår at løse opgaven. Advokatfirmaet Dickmeiss’ timesats i sager for private personer er som udgangspunkt 2.200 kr. pr. time inkl. moms, mens den i erhvervssager udgør 2.400 kr. inkl. moms. I nogle tilfælde vil Advokatfirmaet Dickmeiss bede om, at der indbetales et depositum til sikkerhed for sit arbejde i sagen.

Advokatfirmaet Dickmeiss udfærdiger i overensstemmelse hermed altid en ordrebekræftelse i sager hvor han hjælper private forbrugere. Gennem en ordrebekræftelse vil du blive informeret om, hvordan han vil løse den opgave, du har givet ham, samt hvad din udgift i den forbindelse forventes at være.

Efter første indledende møde vil du modtage en ordrebekræftelse med denne information. Såfremt Advokatfirmaet Dickmeiss’ bistand ydes via den offentlige retshjælp vil dette fremgå af ordrebekræftelsen.

En række af de opgaver, som Advokatfirmaet Dickmeiss påtager sig, er så standardiserede, at de kan tilbydes til faste priser. Se prislisten for advokatydelser

For andre ydelser vil prisen for Advokatfirmaet Dickmeiss’ bistand afhænge af den konkrete sag. I disse sager vil salæret blive fastsat med udgangspunkt i den tid, der medgår at løse opgaven. Advokatfirmaet Dickmeiss’ timesats i sager for private personer er som udgangspunkt 2.200 kr. pr. time inkl. moms, mens den i erhvervssager udgør 2.400 kr. inkl. moms. I nogle tilfælde vil Advokatfirmaet Dickmeiss bede om, at der indbetales et depositum til sikkerhed for sit arbejde i sagen.