Persondatapolitik

I det følgende gengives Advokatfirmaet Dickmeiss ApS’s politik for behandling af personoplysninger.

Baggrunden for persondatapolitikken er, at det herigennem sikres, at Advokatfirmaet Dickmeiss ApS respekterer den enkeltes rettigheder og behandler indhentede personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom, herunder Persondataloven og Persondataforordningen. Datatilsynet fører tilsyn med lovens overholdelse.

Sikre mails:

Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har sikre mails og firmaet sender kun mails indeholdende personfølsomme oplysninger via krypterede mails. Hvis du ønsker at sende en mail krypteret til advokatfirmaets hovedmail, kan du anvende vores sikre mailadressesikker@advokatdickmeiss.dk.

1. Advokatfirmaet Dickmeiss ApS’s indsamling af personoplysninger

Advokatfirmaet Dickmeiss ApS indsamler personoplysninger om en person, når

a. En klient afgiver oplysninger til advokatfirmaet

b. Advokatfirmaet modtager personoplysninger i en sag fra modparten, offentlig myndighed elle tredjemand

c. Advokatfirmaets hjemmeside og facebookprofil besøges (via cookies)

d. Tjenester på advokatfirmaets hjemmesiden benyttes

e. Tjenester på advokatfirmaets facebook benyttes

Advokatfirmaets hjemmel til at indhente personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, et retskrav, en retlig forpligtelse, kontraktforhold (klientrelation), eller hvis forfølgning af en legitim interesse overstiger den enkeltes interesse, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

 

Hvad er en "cookie"?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, tablets eller hvad du ellers surfer nettet med, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om, din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. 

I nogle tilfælde er cookies den eneste måde, at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

2. Hvornår sker indsamlingen?

Indsamlingen af personoplysninger sker ved, at klienten i møder eller pr. korrespondance med ansatte hos Advokatfirmaet Dickmeiss ApS afgiver oplysninger til brug for en given sag.

Der kan desuden indsamles personoplysninger i forbindelse med sagens behandling, f.eks. fra en modpart, en domstol eller andre tredjeparter som f.eks. myndigheder og andre rådgivere.

Herudover indsamles oplysninger om din færden på advokatfirmaets hjemmeside og facebookprofil, når dette bliver lagret via cookies og når tjenester på Advokatfirmaet Dickmeiss ApS’s hjemmeside og facebookprofil benyttes, såsom forespørgsel omkring en given sag via vores kontakt funktion, brevkasse eller ansøgning om job, som forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.

3. Hvilke oplysninger indsamles

De personoplysninger som Advokatfirmaet Dickmeiss ApS’s indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger m.v.

Herudover kan mere følsomme oplysninger indsamles f.eks. om helbredsforhold og strafbarforhold, men kun hvis det er relevant for sagen.

4. Til hvilke formål indsamles oplysningerne

Advokatfirmaet Dickmeiss ApS indsamler personoplysninger for at kunne svare på forespørgsler og/eller levere en given rådgivningsydelse til klient. De personer, som kontakter os accepterer at kunne kontaktes på e-mails, telefon eller andre meddelelser fra os med svar på forespørgsel, tilbud mv. Advokatfirmaet Dickmeiss ApS kontakter en person kun som led i en klientrelation og for at varetage klientens interesse i sagsøjemed.

Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

5. Advokatfirmaet Dickmeiss ApS’s videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil ikke uden indhentelse af den pågældendes samtykke, blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Dog vil advokatfirmaet, såfremt der skal oprettes en separat klientkonto for en klient, videregive klientens id-oplysninger til banken, idet kontoen i modsatfald ikke kan oprettes.

Advokatfirmaet Dickmeiss ApS kan endvidere videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller hvis Advokatfirmaet Dickmeiss ApS bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

Dette kan eksempelvis være videregivelse af sygesikring og kørekort i forbindelse med foranstaltninger mod hvidvaskning. Se mere om dette under fanen ”Regler om hvidvask” på hjemmesiden under ”om os” .

6. Dataportabilitet

Alle har ret til dataportabilitet i forbindelse med Persondataforordningen.

Dataportabilitet betyder, at en person fremover har ret til at kræve de persondata, som Advokatfirmaet Dickmeiss ApS behandler, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig, såfremt behandlingen af persondata beror på samtykke eller nødvendigheden for gennemførelse af en kontrakt, og at behandlingen foregår med automatiske midler.

Du kan som den registrerede anmode om, at persondata overføres direkte fra den ene dataansvarlige til den anden dataansvarlige, hvor det er teknisk muligt.

Du vil kunne få udleveret personoplysninger i et struktureret og almindelig anvendt maskinlæsbart format. Dette kan ske på info@advokatdickmeiss.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 63 130 130.

7. Behandling hos tredjepart

Personoplysninger vil ikke blive behandlet af tredjepart og ej heller vil disse blive overført til andre lande uden for EU/EØS.

8. Lagring af personoplysninger

Advokatfirmaet Dickmeiss ApS opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål til hvilke personoplysningerne er indsamlet. Formålet er, at oplysningerne anvendes til, at give den fornødne og kompetente rådgivning.

9. Beskyttelse af dine personoplysninger

Advokatfirmaet Dickmeiss ApS bestræber sig på bedst mulig måde at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Det er sikret både med organisatorisk og med tekniske foranstaltninger, som er implementeret i den daglige arbejdsgang. Vi har også indgået databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, f.eks. software-leverandøre, ekstern bogholder, revisor m.m. som herefter yder et meget højt sikkerhedsniveau i vores IT-systemer. De sikrer løbende opdateringer af IT-systemer, idet dette sikre en høj sikkerhed ved behandling af personoplysninger.

10. Din ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, som Advokatfirmaet Dickmeiss ApS behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Dette kan ske på info@advokatdickmeiss.dk og/eller ved direkte henvendelse på telefonnummer 63 130 130.

11. Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis du ønsker, at Advokatfirmaet Dickmeiss ApS berigtiger eller sletter personoplysninger, som Advokatfirmaet Dickmeiss ApS har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser, telefonopkald eller andet fra os, kan du rette henvendelse til os. Dette kan ske på info@advokatdickmeiss.dk og/eller direkte på telefonnummer 63 130 130.

12. Dataansvarlig hos Advokatfirmaet Dickmeiss ApS

Advokat Vilhelm Dickmiess er dataansvarlig hos Advokatfirmaet Dickmiess ApS. Kontakt ham i tilfælde af spørgsmål.

13. Regler

De regler, der gælder for al behandling af personoplysninger findes nedenfor:

Persondataloven

Persondataforordningen

Vejledning om de registreredes ret

Du kan ligeledes klage over behandling af oplysninger til tilsynsmyndigheden, som er Datatilsynet.

Oplysninger om Advokatfirmaets Dickmeiss ApS's behandling af personoplysniger m.v.

1. ADVOKATFIRMAET DICKMEISS APS ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?

Advokat Vilhelm Dickmeiss er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatfirmaet Dickmeiss ApS

Albanigade 44
5000 Odense C
Cvr-nr.: 38579134
Telefon: 63130130
Mail: info@advokatdickmeiss.dk

Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk’s sikre sider
Online Tryghed

ViSparerEnergi badge
Vi Holder Afstand badge
AffaldsSortering badge