Vilhelm Dickmeiss

Boligadvokat i Odense, Vilhelm Dickmeiss, er klædt i jakkesæt og lyseblå skjorte

Juridisk Karriere

Vilhelm Dickmeiss blev juridisk kandidat i januar 1993. Straks efter eksamen blev han ansat i Københavns Huslejenævn, hvor han var indtil marts 1995. Herefter blev Vilhelm Dickmeiss ansat i Justitsministeriet og blev tilknyttet Registertilsynet. Her var han i godt 1 år, hvorefter han blev udstationeret til Grønlands Landsret som dommerfuldmægtig.

Efter 2 år som dommerfuldmægtig fik Vilhelm Dickmeiss sin beskikkelse som advokat og brugte denne beskikkelse til at få ansættelse hos advokatfirmaet Kønig, Homann og Erichsen i firmaets grønlandske afdeling i Nuuk. I forbindelse med en fusion overgik ansættelsen til Nuna Advokater – der var et datterselskab til det daværende Dania Advokater i Danmark – og Vilhelm Dickmeiss var med til at opbygge og lede Nuna Advokater.

Efter 6 år som advokat i Grønland flyttede Vilhelm Dickmeiss tilbage til Danmark, hvor han blev ansat som advokat hos Advokatfirmaet Helbing A/S i Odense, hvor han var indtil han pr. den 1. maj 2006. Herefter valgte at gå selvstændig og etablerede sit eget advokatkontor i Odense centrum, som han fortsat driver i dag.

Møderet for landsret og højesteret

Vilhelm Dickmeiss fik Møderet for Landsret i 1998 og Møderet for Højesteret i 2004. Han har i perioden fra 1998 til 2004 været Formand for Det grønlandske

Politiklagenævn og har endvidere deltaget i undervisning af kredsdommere i Grønland, ligesom han har undervist og eksamineret forsvarere i Grønland. Han har i perioden 2008-2016 siddet i Bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Vilhelm Dickmeiss er beneficeret advokat ved Retten i Odense og tillige beneficeret advokat ved Retten i Grønland.

Vilhelm Dickmeiss etablerede i 2015 et filialkontor i Vollsmose og var med til sideløbende hermed at starte en retshjælp i Vollsmose, der fortsat eksistere i dag. For dette tiltag fik Advokatkontoret Dickmeiss i 2015 Innovationsprisen fra Danske Advokater.

PRIVAT

Vilhelm Dickmeiss er født i 1966 i København og er opvokset på Lolland, i Toronto i Canada og fra 1975 i Odense, hvor han har gået på Hunderupskolen og Vestre Skole. I 1982 startede han på Odense Katedralskole, hvor fra han i 1985 blev student. Efter studentereksamen aftjente han sin værnepligt som MP-sergent. Efter værnepligtstiden startede Vilhelm Dickmeiss med at læse jura på Københavns Universitet, hvor fra han tog sin kandidateksamen som i januar 1993.

Vilhelm er gift med Charlotte, der arbejder på Syddansk Universitet. Sammen har de 4 børn, der alle har gået Odense Katedralskole, ligesom Vilhelm.

Vilhelm er en habil tennisspiller, dyrker lidt fitness og løber jævnligt. Han har flere gange prøvet kræfter med maratondistancen. Da han boede i Grønland sejlede han så ofte som muligt på fjorden og nød at fiske og gå på jagt. Vilhelm har gennem årene fanget mange ørreder og nedlagt flere rensdyr. Nu bruger han en stor del af sin fritid i sit sommerhus på sydfyn, hvor han dog hverken fisker eller går på jagt.

Juridsik karriere

Jeg blev jurist i 1992, da jeg færdiggjorde min kandidateksamen på Københavns Universitet. Efter en kort ansættelse som dommerfuldmægtig har jeg arbejdet som advokat siden 1996, og jeg fik relativt hurtigt møderet for såvel Landsretterne som Højesteret. Siden jeg begyndte mit arbejde som advokat, har jeg primært beskæftiget mig med straffesager, og jeg er altså specialiseret indenfor dette område.
Gennem min karriere han jeg været forsvarer i stort set alle type sager – alt fra små færdselssager til mordsager. I hver eneste sag giver jeg mine klienter et kompetent og personligt forsvar, og jeg møder altid velforberedt op – uanset mødets anliggende. Jeg påtager mig alle sager og hylder princippet om, at alle har ret og krav på et forsvar, hvis de bliver anklaget for en forbrydelse.
Jeg er beneficeret forsvarer ved såvel Retten i Odense, Østre Landsret og Retterne i Grønland. Dette betyder dog ikke, at jeg er systemets mand – nærmere tværtimod. Jeg agerer altid uafhængigt, så jeg er fritstillet til at kunne påtale uregelmæssigheder eller finde en sags svage sider.
Jeg drøfter altid sagen indgående med min klient, før den går i retten, og jeg er i det hele taget nemt tilgængelig. Hvis klienten er varetægtsfængslet, hjælper jeg derudover ofte de pårørende med råd og vejledning om den individuelle situation, som klienten befinder sig i.

3 spørgsmål til advokaten

1. Hvorfor er det spændende at være forsvarsadvokat? Hvad motiverer dig?

“Det giver en særlig mening for mig at være forsvarsadvokat. Hver sag er forskellig og kræver, at der skabes et godt og tillidsfuldt samarbejde med den, der er anklaget for at have begået noget strafbart.
Det motiverer mig at være på den anklagedes side og sikre, at vedkommende får en retfærdig rettergang – at uskyldige ikke bliver dømt, eller hvis de dømmes, at de går fra sagen med en så mild straf som muligt.”

2. Hvor gør du i særlig grad en forskel for dine klienter?

Jeg står altid på den anklagedes side og har efterhånden oparbejdet mange års værdifuld erfaring. Dermed kender jeg altså ”spillets regler” ud og ind, hvilket kommer mine klienter til gode.

Mine styrker ligger i særlig grad i at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde med mine klienter, der dermed altid føler sig i sikre hænder.”

3. Hvad kan man forvente, når man bliver repræsenteret af Forsvarsadvokaterne Dickmeiss?

“Hvis du repræsenteres af advokat Dickmeiss som forsvarer i en sag, kan du forvente at få en kompetent, erfaren og tilgængelig forsvarer, der vil gøre sit ypperste for, at du frikendes eller får en så mild straf som muligt.
Som klient ved Forsvarsadvokaterne Dickmeiss kan du altid forvente en kompetent, erfaren og tilgængelig forsvarer, der vil gøre sit ypperste for, at du enten frifindes eller får så mild en straf som muligt.”

Kontakt Vilhelm