Testamente

Sikkerhed og styr på fremtiden - få din advokat til at lave dit testamente

Hos Advokatfirmaet Dickmeiss er du sikret professionel, nærværende og personlig vejledning i udformning af testamente. Vi lægger vægt på grundig vejledning, der tager udgangspunkt i dine unikke behov.

Udarbejdelse af testamente er ikke bare en ”standardsag” hos os. Det er dine næres fremtid og dit eftermæle, det drejer sig om, og derfor er det utroligt vigtigt for os at sætte os 100% ind i hver eneste sag.

Vores fokus ligger altid på det klart og tydeligt formulerede testamente, der er støvsuget for fejl og mulige misforståelser. Selv den mindste fejl er fuldstændig uacceptabel i vores praksis.

Fordeling af arv – dette skal du være opmærksom på

Hvis du ikke har oprettet testamente, fordeles din arv nøjagtigt som arveloven dikterer det. Det sker med en forhåndsfordeling af dine midler til din ægtefælle og dine børn, som arver halvdelen hver (halvdelen fordeles altså ligeligt på dine børn, hvis du har mere end ét barn).

Arveloven deler potentielle arvinger op i arveklasser 1, 2 og 3. Herunder får du et kort overblik over dem.

Arveklasser

  • Arveklasse 1 omfatter altså ægtefælle og børn, men også børnebørn, der dog kun arver hvis dine børn er døde.
  • Arveklasse 2 omfatter forældre, søskende, nevøer og niecer – i den rækkefølge. Hvis en af dine forældre er døde, fordeles halvdelen af arven ud på dine søskende.

Arveklasse 2 kommer kun i spil, hvis ingen fra arveklasse 1 lever.

  • Arveklasse 3 omfatter bedsteforældre, onkler, mostre og fastre – i den rækkefølge. Hver bedsteforælder er berettiget til ¼ af din arv, og hvis nogle af dine bedsteforældre er døde, går deres arv videre til deres barn – altså f.eks. din onkel eller tante.

Arveklasse 3 kommer kun i spil, hvis ingen fra arveklasse 1 eller 2 lever.

Arv og testamente - hvad kan lade sig gøre?

Alt dette er dog ligegyldigt, hvis du har lavet et testamente. Med et testamente kan du sågar testamentere hele din arv til én person, som i det tilfælde bliver universalarving – bortset fra 25%, som går til tvangsarv, fordelt mellem ægtefælle og børn.

Det maksimale, man kan testamentere, er altså 87,5% til f.eks. en ægtefælle eller et barn, da man kan lægge 75% oveni de 12,5% der går til tvangsarv.

Vær opmærksom på, at et testamente er aktivt valg, som du selv skal have styr på. Det kan din advokat hjælpe dig med.

Hvorfor bør du bruge en advokat til oprettelse af testamente?

Med en advokat ved din side er du sikker på, at testamentet bliver formuleret og tilvejebragt, så der absolut ingen tvivl er at spore i dokumentet. Hvert eneste år bliver mange millioner kroner fordelt ud til de forkerte personer, fordi testamentet er mangelfuldt eller forkert udarbejdet.

Det sker desværre, at noget kan betyde noget helt andet juridisk, end det du havde tiltænkt. Dette scenarie undgår du med en advokat med mere end 20 års erfaring med juraens sprog.

Hvis du har komplekse familieforhold, er det desværre langt fra sikkert, at arven havner hos de personer, den er tiltænkt. Dette arvelandskab kan din familieadvokat hjælpe dig med at navigere i.

Hvorfor er det vigtigt at lave et testamente?

Du bør først og fremmest lave et testamente, fordi det giver afklaring og tryghed. Når testamentet er lavet, har du på skrift og lovens ord for, hvad der kommer til at ske med alle dine værdier.

Det betyder, at der ingen tvivl er om, hvem der kommer til at arve – og hvordan arvefordelingen bliver mellem arvinger.

Hvis du ikke har lavet testamente, styrer arveloven fuldstændig, hvordan arven fordeles. Og det er bestemt ikke altid i hverken din eller arvingens interesse.

Hvornår er et testamente gyldigt?

Et testamente er enten gyldigt, når det er underskrevet af en notar (notartestamente), eller underskrevet under overværelse af to vidner (vidnetestamente).

Vidnerne til et vidnetestamente må ikke være en del af testamentet eller nært beslægtet med dig.

Et såkaldt nødtestamente kan også være gyldigt – det kan f.eks. være, at du er på en båd, der er ved at synke, og du testamenterer dine værdier over en mail, inden båden synker. Eller du er for syg til at få lavet et notartestamente.

Nødtestamentet er gyldigt i 3 måneder, efter du har lavet det. Hvis du stadig er i live til den tid, skal du altså lave nyt testamente.

Et testamente er på den måde specielt, da det er et af de få dokumenter, hvor der er særlige krav til det, før det er gyldigt.

Vi anbefaler som udgangspunkt altid notartestamente, hvis du skal vælge mellem vidnetestamente og notartestamente.

Forskellen på testamente som gift og ugift

Som ugift har man ingen automatisk arveret – det har man som gift. Derfor er det ekstra vigtigt at oprette testamente, hvis man vil sikre sin partner, når man ikke er gift.

Det er vigtigt at oprette testamente, hvis du selv vil have afgørende bestemmelse over, hvem der skal arve efter dig. Hvis ikke du stifter testamente, vil din arv blive fordelt ud blandt dine tvangsarvinger.

Med et testamente kan du fuldstændig frit beslutte, hvem/hvad der skal arve efter dig, og du kan således vælge personer, som du for eksempel ikke er i familie med – eller organisationer. Du kan således også frit beslutte, hvor meget den enkelte person eller organisation skal arve.

Herunder følget et eksempel på arvefordeling uden testamente, som mange måske ikke er klar over:

Civilstatus: gift med et biologisk barn og et stedbarn.

Hvis du går bort, og du efterlader dig en ægtefælle og to børn, hvoraf det ene barn er dit eget biologiske barn, og det andet er et, din ægtefælle har fået uden for jeres ægteskab, så deles din arv 50-50 mellem din ægtefælle og dit biologiske barn.

Dit stedbarn får altså ingenting – og det er uanset, om I bor sammen, og hvor længe barnet har været tilknyttet dig.

Som du kan se ud fra ovenstående eksempel, kan det være en rigtig god idé at få styr på testamentet, hvis de ønskede arveforhold ikke stemmer overens med de i arveloven gældende.

Hvem kan lave et testamente?

Du kan sagtens lave dit testamente selv, men det er selvfølgelig først gyldigt i lovens øjne, når det er verificeret som vidnetestamente eller notartestamente, jf. afsnittet længere oppe.

Dog skal du være opmærksom på, at du skal have en vis juridisk viden for at kunne lave et tilstrækkeligt korrekt testamente, der lever op til alle dine ønsker.

I øjeblikket for udformningen kan nogle forhold virke helt gennemskuelige og åbenlyse for dig, mens det for tredjepart lægger op til fortolkning. Og hvis du først er væk, kan du selvfølgelig ikke hjælpe med at opklare disse tvivlsspørgsmål.

Derfor er det altid godt at få eksperthjælp udefra til udarbejdelse af testamente.

Hvem kommer til at se testamentet?

Det gør alle de arvinger, der er nævnt i testamentet. De har i hvert fald krav på at se det.

Som arving er det også muligt at bestride testamentets indhold, hvis man mener, at det er imod gældende lovgivning. Dette ses dog meget sjældent.

Testamente til velgørenhed

Udover at være en sympatisk tanke kan det være en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du efterlader en del af arven til en velgørende organisation på den betingelse, at organisationen betaler bo- og tillægsboafgiften.

Denne løsning er økonomisk gavnlig, netop fordi den velgørende organisation ikke skal betale arveafgift. Du har måske hørt denne løsning omtalt som 30%-reglen, og det skyldes, at du typisk skal donere 30% af din arv for at det skal være økonomisk gavnligt for de af dine arvinger, der ikke er børn eller ægtefælle.

Disse arvinger skal nemlig betale 36,25% i arveafgift. At donere dele af arven til velgørende formål er altså særligt relevante for barnløse. 

Hvis du har børn (15% afgift), kan det være økonomisk fordelagtigt at donere dele af din formue til velgørenhed, hvis din samlede arv til dem overstiger 2.500.000 kroner.

Testamente og tvangsarv

Du skal lovmæssigt altid donere et minimum af din arv til dine nærmeste. Denne arv kaldes tvangsarv og ligger på minimum 25% af det beløb, som en arving efter loven som udgangspunkt havde modtaget.

Hvis du f.eks. både har fællesbørn med din hustru og særbørn fra et andet ægteskab, kan det være relevant at sikre dine fællesbørn så meget som muligt, da dine særbørn også vil arve fra den anden forælder.

Men her træder tvangsarven altså ind, så dine særbørn får minimum 25%. 

Uskiftet bo

Et uskiftet bo betyder, at enken/enkemanden ikke fordeler arv til børn, hvis ægtefællen dør. At et bo er uskiftet betyder således, at arven ikke er skiftet – altså at den ikke er fordelt. Efter døden foregår alt således som før, nu med den ene forskel at enken/enkemanden har råderet over den afdøde ægtefælles formue.

Uskiftet bo er kun aktuelt, hvis der er tale om et ægteskab med børn. Husk på, at uskiftet bo ikke betyder, at børnene mister deres ret til arv, men at de blot modtager den, når begge forældre er døde, i stedet for når den ene er død.

Vi hjælper dig med rådgivning til uskiftet bo, herunder den forskel der er på processen mht. fællesbørn og særbørn (sammenbragte familier).

Båndlæggelse af arv

Hvis vil sørge for, at din primære arv kun kan bruges på en bestemt måde, kan du vælge at få arven båndlagt. Det kan f.eks. være, at du vil sikre dig:

  • At din arving skal være en bestemt alder, før de kan bruge arven, og at de kun kan bruge renterne indtil da
  • At din arv kun må bruges på bestemte formål som f.eks. uddannelse eller køb af bolig


Du kan dog ikke båndlægge arven til ”ikke-anerkendelsesværdige formål” såsom at købe rejser, tøj, sko, personlig pleje og anden luksus. Du kan maksimalt båndlægge en arv op til arvingen er 25 år.

Båndlagt arv er altså oftest relevant, hvis f.eks. dit barn arver en stor sum penge i en ung alder, og du vil øge chancerne for, at pengene bruges fornuftigt.

Skal vi hjælpe dig med dit testamente?

Oprettelse af testamente er en af vores mest udbredte ydelser. Det skyldes vores store erfaring og langvarige succes med glade klienter.

Kontakt os med det samme, hvis du har brug for hjælp til udarbejdelse af testamente.

Priser på testamente

Vores priser på testamente er faste og koster 4.500. Prisen bliver 3.500, hvis testamentet udføres i forbindelse med hushandel.

Se vores prisliste her.