Advokat til tvangsfjernelse

Advokat med speciale i tvangsfjernelse

Advokatfirmaet Dickmeiss hjælper med advokatbistand i tvangsfjernelsessager, afbrydelse eller overvåget samvær. Vi har ekspertise i akutte situationer, der kræver bistand med det samme.

Både for forældre og børn kan tvangsfjernelse være noget af det værste, man kan blive udsat for som familie. Det er kommunen, der, i akutte situationer via formanden eller ved kommunens indstilling via børn- og ungeudvalget, træffer afgørelse om tvangsfjernelse.

Hvad er tvangsfjernelse?

Hvis myndighederne vurderer, at et forældrepar ikke kan varetage et barns sikkerhed og generelle trivsel, kan man vælge at tage barnet fra dem. Hvis forældrene modstrider sig dette, bliver barnet fjernet med tvang, og der er i så fald tale om en tvangsfjernelse.

I loven kaldes denne procedure anbringelse uden samtykke.

Akut tvangsfjernelse

Hvis myndighederne vurderer, at barnets sikkerhed er i akut fare, kan man vælge at foretage en akut tvangsfjernelse. Her vil man hastebehandle en beslutning om at fjerne barnet.

I sager om akut tvangsfjernelse er det særligt vigtigt, at du husker at få en advokat med på sidelinjen fra start.

Tvangsfjernelse af børn regler – hvad er årsager til tvangsfjernelse af børn?

Potentielle årsager til tvangsfjernelse skal findes i Servicelovens paragraf 58, som vi gennemgår herunder. 

Tvangsfjernelse paragraf: Servicelovens §58

”Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

  1. utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
  2. overgreb, som barnet eller den unge har været udsat for,
  3. misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller
  4. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,


kan børn og unge-udvalget uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, træffe afgørelse om, at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7. Der kan kun træffes en afgørelse efter 1. pkt., når der er begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet.”

Tvangsfjernelse – hvad skal der til, før det bliver en realitet?

En tvangsfjernelse er altså ikke noget, man bare lige gør. Der skal være alvorlig mistrivsel i hjemmet, før det kan komme på tale at fjerne barnet fra sine forældre uden forældrenes samtykke.

Flere sager er blevet omstødt de seneste år. I gennemsnit har hver anden forælder, der klager, fået ret.

Tvangsfjernelse af spædbørn

Tvangsfjernelse af spædbørn er af særlig karakter, da man ofte træffer beslutningen, inden barnet er født. Dermed går forældrene med viden om tvangsfjernelsen i tiden op til fødslen, og det giver en meget blandet følelse i maven, da man glæder sig til at møde den lille baby, men samtidig er knust over at skulle sige farvel med det samme.

Hvis et spædbarn fjernes, skyldes det, at en forældrekompetenceundersøgelse påviser, at forældrene ikke er i stand til at passe ordentligt på barnet.

Tvangsfjernelse bør helst undgås eller begrænses

Det bedste er naturligvis at undgå tvangsfjernelse, hvis det ikke absolut er påkrævet, idet et sådant indgreb er meget voldsomt. Vi anbefaler derfor, at man tager kontakt til os så tidligt som muligt i forløbet, hvis kommunen har varslet en eventuel tvangsfjernelse til forældrene.

Sådan kan du undgå tvangsfjernelse

Vores oplevelse er, at tvangsfjernelser bedst undgås, når vi som advokater kommer tidligt ind i forløbet, og der bliver lagt en god strategi for, hvordan tvangsfjernelse helt kan undgås eller begrænses mest muligt. Det sker blandt andet ved fastsættelse af en kortere genbehandlingsfrist m.v.

Brug din ret til gratis advokathjælp og kontakt os gratis og uforpligtende for at drøfte din sag

Krav på gratis advokathjælp i sager om tvangsfjernelse

Både forældre og det barn, der er fyldt 12 år, har krav på gratis advokatbistand under sagens behandling i børn- og ungeudvalget, og ret til selv at vælge advokat.

Hos Forsvarsadvokaterne Dickmeiss kan vi som familieretsadvokater hjælpe og bistå forældrene eller barnet, der er fyldt 12 år, med bistand og advokatrådgivning i forbindelse med sagens behandling for børn- og ungeudvalget.