Hvidvask

Regler om hvidvask

Advokatfirmaet Dickmeiss ApS er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Advokatfirmaet er derfor forpligtiget til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger.

Ved oprettelse af sager skal klienter fremsende billedidentifikation samt alle relevante oplysninger om klienten, herunder klientens fulde navn, adresse og CPR- eller CVR-nr.

Advokatfirmaet har en indberetningspligt, såfremt der opstår mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.