Erstatning ved personskade

Advokat til personskadeerstatning

Er du kommet til skade i trafikken, på arbejde eller i 

fritiden, kan du have krav på erstatning. Der vil ofte være involveret et forsikringsselskab i sådanne sager, og det kan være ganske kompliceret at finde ud af hvem, der er ansvarlig for en skade, og hvem der skal betale erstatning.

Lad Advokatfirmaet Dickmeiss hjælpe dig med at få dét, du har krav på.

Er du kommet til skade i trafikken, på arbejde eller i fritiden, kan du have krav på erstatning. Der vil ofte være involveret et forsikringsselskab i sådanne sager, og det kan være ganske kompliceret at finde ud af hvem, der er ansvarlig for en skade, og hvem der skal betale erstatning. Lad Advokatfirmaet Dickmeiss hjælpe dig med at få dét, du har krav på.

Erstatning for personskade - Husk at gemme alle kvitteringer

Har du lidt skade, har du i medfør af Erstatningsansvarsloven ret til at få erstatning. Erstatningen omfatter:

  • Godtgørelse for svie og smerte.
  • Erstatning for ødelagte ejendele.
  • Tabt arbejdsfortjeneste.
  • Varigt mén.
  • Erhvervsevnetab.
  • Betaling af udgifter til behandling og medicin.
  • Evt. andet tab.

For at kunne få erstatning, skal du som regel kunne dokumentere, at du har haft et tab – enten ved fremlæggelse af kvitteringer eller lægeerklæring. Så HUSK at gemme alle kvitteringer, du har haft, og gå til lægen, så dit skadesforløb kan dokumenteres.

Erstatning ved trafikuheld - Rimelige advokatudgifter vil blive dækket

Mange kommer til skade i trafikken og pådrager sig alvorlige personskader. Det kan være uoverskueligt at kæmpe med forsikringsselskabet, samtidig med at man skal komme sig ovenpå de skader, man har pådraget sig. 

Som skadelidt i et trafikuheld vil modpartens forsikringsselskab i udgangspunktet skulle betale dine skader. De vil også skulle betale for dine ‘rimelige’ advokatudgifter. Derfor kan du trygt bede os om at tage os af din sag.

Erstatning ved arbejdsulykke - Vi hjælper med bureaukratiet ift. arbejdsskadestyrelsen

Kommer du til skade på dit arbejde, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. De vil så vurdere, om du har krav på erstatning.

Der er en masse papirgang i denne proces, som kan virke noget uoverskuelig, herunder om Arbejdsskadestyrelsens vurdering er korrekt, og om man evt. skal klage til Ankestyrelsen. Lad os hjælpe dig, så du er sikker på ikke at blive snydt.

Kommer du til skade på dit arbejde, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen. De vil så vurdere, om du har krav på erstatning. Der er en masse papirgang i denne proces, som kan virke noget uoverskuelig, herunder om Arbejdsskadestyrelsens vurdering er korrekt, og om man evt. skal klage til Ankestyrelsen. Lad os hjælpe dig, så du er sikker på ikke at blive snydt.

Den private ulykkesforsikring - Vi varetager din sag over for forsikringsselskabet

Mange mennesker har tegnet en privat ulykkesforsikring, så man er dækket, hvis man kommer til skade i sin fritid. 

Hvis du for eksempel falder på et fortov, vil du kunne få erstatning gennem sin ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen kan også dække færdselsuheld, så du i realiteten kan få erstatning både fra modpartens ansvarsforsikring og din egen ulykkesforsikring.

Ved behandling af sagen er det forsikringsselskabet, der afgør, om du har krav på erstatning. Derfor kan det være fornuftigt at få rådgivning fra en professionel, som også kan varetage din sag over for forsikringsselskabet. 

Du kan bede om, at der bliver indhentet en vejledende udtalelse fra fra Arbejdsskadestyrelsen, hvis du er uenig i forsikringsselskabets vurdering. Det kan vi også hjælpe med.