Case

Vold mod politiet og 3 tidligere betingede udvisninger – ikke udvist

Vold mod politiet og besiddelse af flere kilo hash

Advokat Dickmeiss var forsvarer for en tiltalt, der var sigtet for vold mod politiet og 2 andre voldsforhold samt besiddelse af 2,5 kg hash. Tiltalte var tidligere gentagne gange dømt for vold.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om at han skulle udvises af Danmark. Tiltalte var tidligere 3 gange blevet betinget udvist.

Født i Danmark uden tilknytning til land, hvor han var statsborger

Den tiltalte var født i Danmark og havde ingen tilknytning til det land, hvor han var statsborger. Han havde ingen familie i landet, havde aldrig været der og talte ikke sproget.

Han havde hele sit liv boet i Danmark og havde al sin familie her. På denne baggrund gjorde advokat Dickmeiss gældende, at det ville stride mod Den europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6 at udvise ham, idet det ville fratage ham retten til familieliv. Herefter ville det stride mod Danmarks internationale forpligtigelser at udvise, hvorfor han alene skulle tildeles en advarsel om udvisning.

Han blev idømt 9 måneders fængsel. Retten fulgte advokat Dickmeiss’s synspunkt og udviste ham ikke, men gav ham en advarsel om udvisning.

  • Forside
  • Nyheder
  • Vold mod politiet og 3 tidligere betingede udvisninger – ikke udvist

Del indlæg