Familieadvokat

Advokat Dickmeiss er medlem af Danske Familieadvokater

FAMILIEadvokat Odense

“Få tjek på dine familieretlige forhold”

Separation, skilsmisse, forældremyndighed, børnebidrag, tvangsfjernelse, faderskab m.m.

Advokat Dickmeiss er medlem af Danske Familieadvokater og rådgiver i familieretlige anliggender. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende:

 • Separation
 • Skilsmisse
 • Ægtefælleskifte
 • Forældremyndighedssager
 • Børnebidrag
 • Tvangsfjernelser
 • Faderskabssager

Jeg repræsenterer ligeledes parter i retssager vedrørende ovennævnte emner, og modtager tillige beskikkelse i sagerne.

Testamenter og ægtepagter

Advokatfirmaet Dickmeiss er rådgiver for Kræftens Bekæmpelse om Det Gode Testamente. I den forbindelse rådgives om muligheden for at testamentere til fordel for en velgørende organisation og så samtidig slippe for at betale arveafgift, ligesom der rådgives om muligheden for at lade den velgørende organisation der testamenteres til fordel for, betale advokatens honorar. Se nærmere om Det Gode Testamente – og indsæt et link på vedhæftede fil. Evt. indsæt logo fra Kræftens Bekæmpelse.

Advokat Dickmeiss rådgiver også om om arveretlige forhold, og udfærdiger til faste priser

 • Testamenter
 • Ægtepagter

Som familieadvokat laver jeg også familietjek (se nedenfor).

Se prisliste for advokatydelser

 

Individuel rådgivning for familier med forskellige behov

De fleste har behov for professionel rådgivning i forbindelse med private juridiske forhold, hvadenten det drejer sig om spørgsmål, der berører hele familien eller den enkelte person. Situationer, der opstår akut, bliver der ofte taget hånd om. De mere generelle og almene juridiske dilemmaer, er der mange, der glemmer.

 • Hvad sker der f.eks. med jeres pensioner, hvis I bliver skilt?
 • Hvem arver dig, hvis du ikke er gift med din samlever?
 • Er I gift, hvordan er jeres børn fra tidligere forhold så stillet økonomisk ved jeres død?
 • Kan I gifte jer igen, når I sidder i uskiftet bo?
 • Hæfter ægtefæller for hinandens gæld?
 • Har I tænkt på en aftale om jeres ejerbolig?
 • Har I overvejet begunstigelser i jeres pensionsaftaler?
Et familietjek giver dig overblik over din families juridiske og økonomiske situation

For at forebygge eller løse væsentlige problemer skaber vi overblik over din og din families juridiske og økonomiske situation. Vi rådgiver jer professionelt om, hvad I kan eller bør gøre. Om I dernæst gør det, er op til jer selv – det vigtigste er, at I har et velovervejet og korrekt grundlag at træffe jeres beslutninger på.

Familietjekket gennemføres på et møde med Advokat Dickmeiss. Mødet afsluttes med en sammenfatning af konstaterede problemstillinger og behov. Advokat Dickmeiss besvarer jeres spørgsmål og sikrer, at I er grundigt informerede. Alt bekræftes efterfølgende i et brev fra Advokat Dickmeiss. Dernæst afgør I selv, om de foreslåede løsningsmodeller skal gennemføres – og om det skal ske med hjælp fra den pågældende Advokat Dickmeiss.

Et familietjek koster 3.000 kr. og såfremt I efterfølgende ønsker at få udarbejdet et testamente eller en ægtepagt udarbejdes disse til særlige fordelagtige priser.