Niclas Turan Kandemir

Boligadvokat i Odense, Niclas Kandemir, står og smiler i jakkesæt

JURIDISK KARRIERE

Niclas Turan Kandemir har en bred vifte af faglige og personlige kompetencer som følge af sin dedikation og entusiasme for juridiske rådgivningsydelser. Han har en forbløffende evne til at omsætte jura til forretningsmæssige og personlige konsekvenser. Advokat Niclas Turan Kandemir har opnået møderet for Landsretten.

Ud over de juridiske discipliner har Niclas Turan Kandemir mange års erfaring med råds- og bestyrelsesarbejde. Her er nogle af de råd og bestyrelser, han aktuelt er i eller har deltaget i: Odense Integrationsråd, Odense Tyrkisk Islamisk Kulturforening, FC-Avrasya, Projekt Kulturhuset Seden-Syd (YKM) mv.
Niclas Turan Kandemir har et stærkt netværk, der spænder vidt. Dette netværk omfatter ud over private personkredse; danske, tyrkiske, bosniske, arabiske og somaliske foreninger og deres bestyrelser.
I perioden 2007-2011, har Niclas Turan Kandemir været domsmand i Østre Landsret og har derigennem opnået stort indblik i og kendskab til straffesager.

Kompetencer

De faglige kompetencer omfatter dels privatret, strafferet, boligret og erhvervsret, med hovedvægt på følgende fagområder:

Privatret
Familie- og arveret, socialret, forvaltningsret, udlændingeret, erstatnings- og forsikringsret, strafferet.

Boligret
Fast ejendom, entrepriseret, lejeret.

Erhvervsret
Virksomhedsoverdragelse, erhvervslejeret, selskabsret og erhvervsret, skatteret, inkasso.

Sprog
Dansk, Tyrkisk, Tysk, Engelsk.

 

Personlig profil

Forud for sin stilling som advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet Dickmeiss, har Niclas opbygget 11 års erhvervserfaring fra forskellige forretningsområder – dels som selvstændig erhvervsdrivende dels som ansat. Erhvervserfaringen og de juridiske færdigheder vil konkret betyde, at du får juridiske rådgivningsydelser, der for dig er værdiskabende og løsningsorienteret.
Har du, enten som privatperson eller erhvervsdrivende, behov for juridisk rådgivning og ydelser. Kan du trygt og fortroligt henvende dig og høre, hvad vi hos Advokatfirmaet Dickmeiss kan gøre for dig. Vi taler i et sprog, du forstår.

Juridsik karriere

Niclas Turan Kandemir har en bred vifte af faglige og personlige kompetencer som følge af sin dedikation og entusiasme for juridiske rådgivningsydelser. Han har en forbløffende evne til at omsætte jura til forretningsmæssige og personlige konsekvenser. Advokat Niclas Turan Kandemir har opnået møderet for Landsretten.

Ud over de juridiske discipliner har Niclas Turan Kandemir mange års erfaring med råds- og bestyrelsesarbejde. Her er nogle af de råd og bestyrelser, han aktuelt er i eller har deltaget i: Odense Integrationsråd, Odense Tyrkisk Islamisk Kulturforening, FC-Avrasya, Projekt Kulturhuset Seden-Syd (YKM) mv.
Niclas Turan Kandemir har et stærkt netværk, der spænder vidt. Dette netværk omfatter ud over private personkredse; danske, tyrkiske, bosniske, arabiske og somaliske foreninger og deres bestyrelser.
I perioden 2007-2011, har Niclas Turan Kandemir været domsmand i Østre Landsret og har derigennem opnået stort indblik i og kendskab til straffesager.

3 spørgsmål til advokaten

Boligadvokat i Odense, Niclas Kandemir, står og smiler i jakkesæt

1. Hvorfor er det spændende at være forsvarsadvokat? Hvad motiverer dig?

“Som forsvarsadvokat er man altid bevidst om, at ens arbejdsindsats kan være direkte afgørende for, om en klient i en straffesag skal frifindes eller dømmes. Motivationen i arbejdet som forsvarsadvokat ligger i sagernes alvor, samt det forhold at man som forsvarsadvokat er klientens eneste værn mod anklagemyndigheden.”

2. Hvor gør du i særlig grad en forskel for dine klienter?

“Sammen med klienten lægger jeg altid en strategi for, hvordan straffesagen skal køres. Jeg sikrer mig desuden, at politiet under efterforskningen også inddrager bevismateriale eller afhører andre vidner, som de måske i første omgang har ”overset”.
Desto tidligere jeg kommer ind i sagen, desto bedre og sikrere bliver resultatet af mit arbejde.

Jeg sætter desuden en ære i at være engageret i min klients sag. Jeg sørger for at sikre mig, at klienten ikke føler sig overset eller utryg under sagens efterforskning og hovedforhandling i retten.”

3. Hvad kan man forvente, når man bliver repræsenteret af Forsvarsadvokaterne Dickmeiss?

“Forsvarsadvokaterne Dickmeiss står for mange års erfaring inden for forsvarsadvokatgerningen, hvor klienten er i højsædet og i centrum for alt vores arbejde under en straffesag. Vores/min målsætning er ikke blot at være en faglig dygtig forsvarsadvokat, men også at sikre at klienten altid mærker og har en følelse af, at forsvarsadvokaten er engageret i klientens sag.”

Kontakt Niclas