Forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af varer

Forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af varer

Vores hverdag er fyldt med situationer, hvor vi køber og sælger varer. Somme tider opstår der problemer med, at varen ikke lever op til vores forventninger, går i stykker, eller levering forsinkes eller slet ikke sker. Her kan Advokatfirmaet Dickmeiss hjælpe med juridisk rådgivning.

Forbrugerbeskyttelsesloven - Kontakt os, hvis du får afvist din klage

Som forbruger er du beskyttet af et særligt sæt regler: forbrugerbeskyttelsesloven. Disse regler har alle til formål at beskytte forbrugeren, idet en forbruger og en professionel erhvervsdrivende har forskellige udgangspunkter, og styrkeforholdet imellem dem er ulige. Har du problemer med en vare, du har købt, og sælgeren ikke vil imødekomme din klage, så kontakt os – vi kan hjælpe med klagen over for sælger og evt. repræsentere dig over for klageinstanserne.

Købsaftale privat handel - Vi hjælper dig med at afvise grundløse klager

Hvis du er blevet mødt med indsigelse, klage eller erstatningskrav i forbindelse med en købsaftale til privat handel, er det vigtigt at du kender dine rettigheder. Vi kan hjælpe dig med at afvise grundløse klager og hjælpe dig i en klagesag.

Vi hjælper med at udarbejde din private købsaftale

For at undgå unødvendige diskussioner med en køber eller sælger, kan det være en god idé at få udarbejdet en klar privat købsaftale, før handlen gennemføres, sådan at eventuelle efterfølgende problemer allerede er reguleret. Lad os udarbejde aftalen.