Det er en stor glæde at kunne offentliggøre, at Advokat Niclas Turan Kandemir pr. den 1. januar 2019, er indtrådt som partner i Advokatfirmaet Dickmeiss ApS.

Det er en stor glæde at kunne offentliggøre, at Advokat Niclas Turan Kandemir pr. den 1. januar 2019, er indtrådt som partner i Advokatfirmaet Dickmeiss ApS.

Optagelsen af Advokat Niclas Turan Kandemir som partner er er naturlig følge af hans virke som advokat i firmaet. Niclas blev ansat som fuldmægtig den 1. september 2012 og opnåede bestalling som advokat den 1. september 2015, hvor han forsatte sin ansættelse i firmaet. Siden har Niclas bestået de krævede to prøvesager ved Østre Landsret og opnåede herved møderet for landsret den 21. juni 2018.

Niclas har under sin ansættelse i firmaet udvist stort engagement og god juridisk dømmekraft, og har væsentligt bidraget til firmaets vækst. På denne baggrund er det en naturlig følge – og i overensstemmelse med firmaets udviklingsstrategi – at han nu optages som partner i firmaet.

Advokatfirmaet ønsker Niclas tillykke med optagelsen som partner i firmaet og ser med forventning frem til et fortsat godt samarbejde.

Advokatfirmaet Dickmeiss har kontor i Odense og hjælper dagligt mange med spørgsmål vedrørende familiesammenføring og opholdstilladelse

Relaterede Inlæg