Case

Betinget straf for røveri af kasino – ingen udvisning

Røveri af kasino – dom i byretten anket af anklagemyndigheden

Advokatfirmaet Dickmeiss stod i spidsen for en forsvarssag, hvor tiltalte i byretten blev dømt for røveri mod et kasino. Her blev tiltalte givet 6 måneders fængsel, der blev gjort betinget mod vilkår om 120 timers samfundstjeneste.

Byretsdommen blev anket af anklagemyndigheden, og i denne forbindelse skulle Erik Bo Rasmussen forsvare tiltalte.

Anklagemyndigheden påstod under ankesagen tiltalte idømt en ubetinget fængselsstraf på 7-8 måneder, ligesom anklagemyndigheden havde påstand om, at tiltalte skulle udvises af Danmark.

Anklagemyndigheden påstod følgende under ankesagen: Tiltalte skulle idømmes en ubetinget fængselsstraf på 7-8 måneder. Desuden skulle tiltalte udvises af Danmark.

Medhold til forsvarer Erik Bo Rasmussen

Tiltaltes forsvarer fik medhold i sit forsvar af tiltalte. Tiltaltes straf skulle ikke være højere end de 6 måneders fængsel, og fængselsstraffen skulle desuden stadig være betinget, hvis tiltalte opfyldte kravet og udførelse af 120 timers samfundstjeneste.

Tiltalte blev heller ikke udvist af Danmark.

Fordi forsvareren fik medhold i alle sine synspunkter, besluttede Østre Landsret, at staten skal betale honoraret til forsvareren.

Forsvarer i sagen var advokat Erik Bo Rasmussen fra Advokatfirmaet Dickmeiss i Odense.

Del indlæg