Ansættelsesforhold

Rådgivning i ansættelsesforhold

Hvad enten du er ansat eller arbejdsgiver, er jeres forhold reguleret af de gældende arbejdsretlige regler. Vi anbefaler altid at søge advokathjælp, såfremt der opstår uoverensstemmelser.

Hvad enten du er ansat eller arbejdsgiver, er jeres forhold reguleret af de gældende arbejdsretlige regler. Vi anbefaler altid at søge advokathjælp, såfremt der opstår uoverensstemmelser.

Rådgivning af ansættelsesforhold til ansatte

I et ansættelsesforhold vil du som ansat ofte komme ud for forhold, hvor du måske ikke kender din retsstilling. Har jeg krav på at få en skriftlig ansættelseskontrakt? Kan jeg fyres med dags varsel? Har jeg krav på løn under ferie fra første ansættelsesdag? Må jeg ryge i mine pauser?

Er du medlem af en fagforening, vil fagforeningen i nogle tilfælde kunne hjælpe dig. Hvis du er i tvivl, og fagforeningen ikke kan hjælpe, bør du spørge en advokat til råds.

Rådgivning af ansættelsesforhold til arbejdsgivere

Som arbejdsgiver er det dig, der er ansvarlig for, at en række formelle forhold er på plads, og det kan komme til at koste dig dyrt, hvis eksempelvis ansættelseskontrakten ikke opfylder lovens minimumskrav, eller du fyrer en medarbejder med en forkert begrundelse eller efter en forkert procedure.

Det kan være svært at finde rundt i de formelle lovmæssige forhold. Hos Advokatfirmaet Dickmeiss står vi altid klar til at rådgive dig i de forskellige situationer, hvor du som arbejdsgiver skal indgå eller ændre et ansættelsesforhold.