Advokat til udlændingeret

Advokat til familiesammenføring og opholdstilladelse

Advokat Niclas Turan Kandemir har kontor i Odense og yder bistand ifm. familiesammenføring og opholdstilladelser og andre sager indenfor udlændingeret. Har du brug for en advokat til sager af denne type, kontakt da Advokat Niclas Turan Kandemir.

Advokatfirmaet Dickmeiss arbejder dagligt som advokater i sager om familiesammenføring og opholdstilladelse for mange forskellige klienter.

Vi hjælper vores klienter med ekspertbistand, så de på bedst mulig vis kan navigere i det komplicerede danske retssystem.

Rådgivning til familiesammenføring

Vores advokater har speciale i udlændingeret, og vi er således særligt rustet til at støtte dig i sager indenfor dette emne.

Det er de færreste advokater, der har dybdegående erfaring med sager som permanent opholdstilladelse og familiesammenføring, men det har vi.

Vi hjælper med reglerne for familiesammenføring

Reglerne for opholdstilladelse og familiesammenføring i Danmark er komplekse.

Ansøgere oplever ansøgningsprocessen som besværlig og uigennemskuelig. Det fører til, at reglerne for den enkelte simpelthen kan være for vanskelige at overskue.

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i reglerne, da det ellers kan have store konsekvenser.

Advokatfirmaet Dickmeiss arbejder dagligt som advokater i sager om familiesammenføring og opholdstilladelse for mange forskellige klienter. Vi hjælper vores klienter med ekspertbistand, så de på bedst mulig vis kan navigere i det komplicerede danske retssystem.

Vores advokater har speciale i udlændingeret, og vi er således særligt rustet til at støtte dig i sager indenfor dette emne. Det er ikke alle advokater, der har dybdegående erfaring med sager som permanent opholdstilladelse og familiesammenføring, men det har vi.

Desuden er vi stærkt rustet til at hjælpe dig med sager, der vedrører udlændingenævn og  flygtningenævn.

Vilkårene for familiesammenføring

Vilkårene for familiesammenføring afhænger af mange faktorer – herunder bl.a.:

  • Din partners civilstatus (har din ægtefælle f.eks. haft permanent opholdstilladelse i mindst 3 år eller fast opholdstilladelse som dansk statsborger)?
  • Din boligstatus (har din familie adgang til tilstrækkelig leveplads i den bolig, I vil familiesammenføres i?)
  • Din alder (du skal være fyldt 24 år – og du kan først søge, når du er mindst 23 ½ år gammel).
  • Din økonomiske status (udgangspunktet er 104.040 kroner som økonomisk sikkerhed, men kravet kan lempes på baggrund af andre omstændigheder)


Dette er blot nogle af kravene – herunder følger en lang række andre betingelser. Alt dette hjælper vi dig selvfølgelig med at få styr på.

Procedure ved familiesammenføring i Danmark

Proceduren for familiesammenføring kan være forbundet med store udfordringer for de ansøgende.

For at kunne blive familiesammenført er der dels de grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt, men herefter er der også mange øvrige betingelser, der først kan anses for at være opfyldt, efter at myndighederne har foretaget en konkret vurdering, f.eks. integrationskravet og  beskæftigelseskravet. 

Det er muligt at blive familiesammenført enten efter EU-reglerne eller efter de nationale regler. Vi påtager os at bistå ansøgninger, der udarbejdes efter begge regler. 

Opholdstilladelse i Danmark

En udenlandsk statsborger kan kun tage lovligt ophold i Danmark, hvis denne også har et lovligt opholdsgrundlag.

Der er forskellige former for lovlige opholdsgrundlag i Danmark. 

Det kan være f.eks. være opholdsgrundlag på baggrund af familiesammenføring, asyl, tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning, eller at man har et tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig.

Øvrige lovlige opholdsgrundlag kunne også være, hvis man har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af arbejde, studier, hvis man er religiøs forkynder eller har fået meddelt opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der arbejder eller studerer i Danmark.

Komplekse regler ved opholdstilladelse

Tilsvarende som ved ansøgning om familiesammenføring, er der mange regler, der skal iagttages og betingelser, der skal være opfyldt, før det er muligt at få tilkendt permanent opholdstilladelse i Danmark.

Når man søger om permanent opholdstilladelse, er det en grundlæggende betingelse, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for den tidsbegrænsede/midlertidige opholdstilladelse og fortsat har lovligt ophold i landet.

Ligeledes skal ansøger opfylde en række andre krav, for at vedkommende kan få meddelt permanent opholdstilladelse.

Det gælder f.eks. lovligt ophold i mindst 5 år, ingen kriminalitet, ingen forfalden gæld til det offentlige eller ingen offentlig hjælp, ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst 3 1/2 år inden for de sidste 4 år, prøve i Dansk 2, og du skal opfylde mindst 2 ud af 4 af de supplerende betingelser. 

En udenlandsk statsborger kan kun tage lovligt ophold i Danmark, hvis denne også har et lovligt opholdsgrundlag.

Der er forskellige former for lovlige opholdsgrundlag i Danmark.  Det kan være f.eks. være opholdsgrundlag på baggrund af familiesammenføringasyl,  tidligere dansk statsborgerskabdansk afstamning, eller at man har et tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig.

Øvrige lovlige opholdsgrundlag kunne også være, hvis man har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af arbejdestudier, hvis man er religiøs forkynder eller har fået meddelt opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der arbejder eller studerer i Danmark.

Tilsvarende som ved ansøgning om familiesammenføring, er der mange regler, der skal iagttages og betingelser, der skal være opfyldt, før det er muligt at få tilkendt permanent opholdstilladelse i Danmark.

Når man søger om permanent opholdstilladelse, er det en grundlæggende betingelse, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for den tidsbegrænsede/midlertidige opholdstilladelse og fortsat har lovligt ophold i landet.

Ligeledes skal ansøger opfylde en række andre krav, for at vedkommende kan få meddelt permanent opholdstilladelse, f.eks. lovligt ophold i mindst 5 åringen kriminalitetingen forfalden gæld til det offentlige eller ingen offentlig hjælp, ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst 3 år inden for de sidste 5 år, prøve i Dansk 1tilknytningskrav mv.

Vi hjælper med ansøgning om familiesammenføring og opholdstilladelse

Vi kan hjælpe med at udfærdige og gennemgå ansøgningen, og vi kan også hjælpe med at foretage løbende opfølgning på jeres sag hos Udlændingestyrelsen, så I har mulighed for at være tæt på processen, indtil der foreligger en afgørelse.

Herved sikres, at du kommer tæt på ansøgningsprocessen og løbende bliver orienteret om sagsgangen. Du sikres ligeledes, at processen ikke unødigt trækkes i langdrag.

Vi varetager selvfølgelig også alt kommunikation med udlændingestyrelsenudlændingenævnet og flygtningenævnet.

Skilsmisse som udlænding i Danmark

Uanset om du ønsker en skilsmisse eller at flytte fra din partner, kan det være vanskeligt at navigere i de forskellige regler. 

Hvis du står midt i en skilsmisse, er det selvfølgelig essentielt, at du kan bevare din opholdstilladelse. Dette hjælper vi dig naturligvis med, da vi er vant til at navigere i de mange regler på området.

Asyl i Danmark

Har du en verserende sag i Flygtningenævnet, så kan vi også bistå dig under denne sag.

Hvis udlændingestyrelsen f.eks. har givet dig afslag på din asyl, har du ret til at få beskikket en advokat. Udgifterne til din advokat bliver som udgangspunkt betalt af den danske stat. 

Advokater med speciale i udlændingeret

Advokatfirmaet Dickmeiss har gjort det her i lang tid – og vi ved efterhånden, hvordan enhver type udlændingesag udspiller sig.

Udlændingeret er blevet et af vores absolutte specialer, og vi føler os derfor stærkt rustet til at rådgive i enhver type sag.

Tøv derfor endelig ikke med at kontakte os, hvis du har det mindste spørgsmål.