Udlændingeret

Advokat til familiesammenføring og opholdstilladelse

Advokat Niclas Turan Kandemir har kontor i Odense og yder bistand ifm. familiesammenføring og opholdstilladelser og andre sager indenfor udlændingeret. Har du brug for en advokat til sager af denne type, kontakt da Advokat Niclas Turan Kandemir.

Advokatfirmaet Dickmeiss arbejder dagligt som advokater i sager om familiesammenføring og opholdstilladelse for mange forskellige klienter. Vi hjælper vores klienter med ekspertbistand, så de på bedst mulig vis kan navigere i det komplicerede danske retssystem.

Vores advokater har speciale i udlændingeret, og vi er således særligt rustet til at støtte dig i sager indenfor dette emne. Det er de færreste advokater, der har dybdegående erfaring med sager som permanent opholdstilladelse og familiesammenføring, men det har vi.

Desuden er vi stærkt rustet til at hjælpe dig med sager, der vedrører udlændingenævnet og flygtningenævnet.

Advokatfirmaet Dickmeiss arbejder dagligt som advokater i sager om familiesammenføring og opholdstilladelse for mange forskellige klienter. Vi hjælper vores klienter med ekspertbistand, så de på bedst mulig vis kan navigere i det komplicerede danske retssystem.

Vores advokater har speciale i udlændingeret, og vi er således særligt rustet til at støtte dig i sager indenfor dette emne. Det er ikke alle advokater, der har dybdegående erfaring med sager som permanent opholdstilladelse og familiesammenføring, men det har vi.

Desuden er vi stærkt rustet til at hjælpe dig med sager, der vedrører udlændingenævn og  flygtningenævn.

Komplekse regler for familiesammenføring - vores advokater hjælper dig igennem processen

De, der søger om at få opholdstilladelse i Danmark eller om at blive familiesammenført, oplever ansøgningsprocessen som besværlig og uigennemskuelig. Reglerne på området er komplekse og kan for den enkelte være vanskelige at overskue.

Derfor kan det være en god ide at få bistand til at få opholdstilladelse eller blive familiesammenført af Advokatfirmaet Dickmeiss.

Procedure ved familiesammenføring i Danmark

Proceduren for familiesammenføring kan være forbundet med store udfordringer for de ansøgende. For at kunne blive familiesammenført er der dels de grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt, men herefter er der også mange øvrige betingelser, der først kan anses for at være opfyldt, efter at myndighederne har foretaget en konkret vurdering, f.eks. tilknytningskravet og  beskæftigelseskravet. 

Det er muligt at blive familiesammenført enten efter EU-reglerne eller efter de nationale regler. Vi påtager os at bistå ansøgninger, der udarbejdes efter de nationale regler.

Opholdstilladelse (Permanent opholdstilladelse)

En udenlandsk statsborger kan kun tage lovligt ophold i Danmark, hvis denne også har et lovligt opholdsgrundlag.

Der er forskellige former for lovlige opholdsgrundlag i Danmark.  Det kan være f.eks. være opholdsgrundlag på baggrund af familiesammenføring, asyl, tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning, eller at man har et tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig.

Øvrige lovlige opholdsgrundlag kunne også være, hvis man har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af arbejde, studier, hvis man er religiøs forkynder eller har fået meddelt opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der arbejder eller studerer i Danmark.

Tilsvarende som ved ansøgning om familiesammenføring, er der mange regler, der skal iagttages og betingelser, der skal være opfyldt, før det er muligt at få tilkendt permanent opholdstilladelse i Danmark.

Når man søger om permanent opholdstilladelse, er det en grundlæggende betingelse, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for den tidsbegrænsede/midlertidige opholdstilladelse og fortsat har lovligt ophold i landet.

Ligeledes skal ansøger opfylde en række andre krav, for at vedkommende kan få meddelt permanent opholdstilladelse, f.eks. lovligt ophold i mindst 5 år, ingen kriminalitet, ingen forfalden gæld til det offentlige eller ingen offentlig hjælp, ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst 3 år inden for de sidste 5 år, prøve i Dansk 1, tilknytningskrav mv.

En udenlandsk statsborger kan kun tage lovligt ophold i Danmark, hvis denne også har et lovligt opholdsgrundlag.

Der er forskellige former for lovlige opholdsgrundlag i Danmark.  Det kan være f.eks. være opholdsgrundlag på baggrund af familiesammenføringasyl,  tidligere dansk statsborgerskabdansk afstamning, eller at man har et tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig.

Øvrige lovlige opholdsgrundlag kunne også være, hvis man har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af arbejdestudier, hvis man er religiøs forkynder eller har fået meddelt opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der arbejder eller studerer i Danmark.

Tilsvarende som ved ansøgning om familiesammenføring, er der mange regler, der skal iagttages og betingelser, der skal være opfyldt, før det er muligt at få tilkendt permanent opholdstilladelse i Danmark.

Når man søger om permanent opholdstilladelse, er det en grundlæggende betingelse, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for den tidsbegrænsede/midlertidige opholdstilladelse og fortsat har lovligt ophold i landet.

Ligeledes skal ansøger opfylde en række andre krav, for at vedkommende kan få meddelt permanent opholdstilladelse, f.eks. lovligt ophold i mindst 5 åringen kriminalitetingen forfalden gæld til det offentlige eller ingen offentlig hjælp, ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst 3 år inden for de sidste 5 år, prøve i Dansk 1tilknytningskrav mv.

Vi hjælper med ansøgning om familiesammenføring

Vi kan hjælpe med at udfærdige og gennemgå ansøgningen, og vi kan også hjælpe med at foretage løbende opfølgning på jeres sag hos Udlændingestyrelsen, så I har mulighed for at være tæt på processen, indtil der foreligger en afgørelse.

Herved sikres, at du kommer tæt på ansøgningsprocessen og løbende bliver orienteret om sagsgangen. Du sikres ligeledes, at processen ikke unødigt trækkes i langdrag.