Udlændingeret

Advokat Niclas Turan Kandemir har kontor i Odense, og yder bistand ifm. familiesammenføring og opholdstilladelser.
Har du brug for en advokat ifm. familiesammenføring eller opholdstilladelse – Kontakt Advokat Niclas Turan Kandemir

Familiesammenføring og opholdstilladelse – Advokat i udlændingeret

Advokatfirmaet Dickmeiss har kontor i Odense og hjælper dagligt mange med spørgsmål vedrørende familiesammenføring og opholdstilladelse

Danmark har komplekse regler for familiesammenføring

De, der søger om at få opholdstilladelse i Danmark eller om at blive familiesammenført, oplever ansøgningsproccesen for besværlig og uigennemskuelig. Reglerne og praksis på området er komplekse og kan for den enkelte være vanskelige at overskue. Derfor kan det være en god ide at få bistand til at få opholdstilladelse eller blive familiesammenført af Advokatfirmaet Dickmeiss.

Opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Det er muligt for en udlænding, som har familie i Danmark, forudsat betingelserne herfor er opfyldte, at få meddelt opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring. Personkredsen, der vil kunne få meddelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring er: ægtefæller, registrerede partnere eller faste samlevere, børn eller øvrige familiemedlemmer. Reglerne for at blive familiesammenført for børn og øvrige familiemedlemmer adskiller sig fra de regler, der gælder for ægtefællesammenføringer.

Procedure ved familiesammenføring i Danmark

Proceduren for familiesammenføring kan være forbundet med store udfordringer for de ansøgende. For at kunne blive familiesammenført, er der dels de grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt, men herefter er der også mange øvrige betingelser, der først kan anses for at være opfyldt, efter at myndighederne har foretaget en konkret vurdering, f.eks. tilknytningskravet, beskæftigelseskravet mv.

Det er muligt at blive familiesammenført enten efter EU-reglerne eller efter de nationale regler. Vi påtager os at bistå ansøgninger, der udarbejdes efter de nationale regler.

Opholdstilladelse (permanent opholdstilladelse)

En udenlandsk statsborger kan kun tage lovligt ophold i Danmark, hvis denne også har et lovligt opholdsgrundlag. Der er forskellige former for lovlige opholdsgrundlag i Danmark.  Det kan være f.eks. være opholdsgrundlag på baggrund af familiesammenføring, asyl, tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning, eller at man har et tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig.
Øvrige lovlige opholdsgrundlag kunne også være, hvis man har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af arbejde, studier, hvis man er religiøs forkynder eller har fået meddelt opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der arbejder eller studerer i Danmark.
Tilsvarende som ved ansøgning om familiesammenføring, er der mange regler, der skal iagttages og betingelser, der skal være opfyldt, før det er muligt at få tilkendt permanent opholdstilladelse i Danmark. Når man søger om permanent opholdstilladelse, er det en grundlæggende betingelse, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for den tidsbegrænsede/midlertidige opholdstilladelse og fortsat har lovligt ophold i landet.
Ligeledes skal ansøger opfylde en række andre krav, for at vedkommende kan få meddelt permanent opholdstilladelse, f.eks. lovligt ophold i mindst 5 år, ingen kriminalitet, ingen forfalden gæld til det offentlige eller ingen offentlig hjælp, ordinær beskæftigelse eller uddannelse i mindst 3 år inden for de sidste 5 år, prøve i Dansk 1, tilknytningskrav mv.

Vi hjælper med ansøgning om familiesammenføring

Vi kan hjælpe med at udfærdige og gennemgå ansøgningen, og vi kan også hjælpe med at foretage løbende opfølgning på jeres sag hos Udlændingestyrelsen, så I har mulighed for at være tæt på processen, indtil der foreligger en afgørelse. Herved sikres, at du kommer tæt på ansøgningsprocessen og løbende bliver orienteret om sagsgangen. Du sikres ligeledes, at processen ikke unødigt forhales.