Generel rådgivning

Generel advokatrådgivning

Din dagligdag er fyldt med juridiske probblemstillinger, hvor du kan have behov for advokathjælp. Både i forhold til offentlige myndigheder, private og virksomheder.

Problemer med offentlige myndigheder

Har du behov for at få en advokat til at hjælpe dig over for offentlige myndigheder, f.eks. i forhold til skat, boligsikring, pension, indgreb over for dine børn, herunder trusler om tvangsfjernelse eller lign. vil vi kunne hjælpe dig. Så kontakt os og hør, om vi kan hjælpe dig.

Problemer med private

Du kan også have masser af juridiske problemer i forhold til private personer eller erhvervsdrivende, hvor vi kan hjælpe dig. Har du f.eks. problemer med en håndværker, der ikke overholder de aftaler, I har indgået eller har sendt dig en ublu regning. Skygger naboens træer, eller har han bygget en carport, der ødelægger din udsigt. Ring og spørg os om, hvordan du skal forholde dig.