Erstatning ved tingsskade

Erstatning ved tingsskade

Har du fået en skade på din bil, har du ødelagt naboens græsslåmaskine, eller har du under en storm fået vand i kælderen? I alle tilfælde skal der tages stilling til, om du kan få erstatning for de ting, der er gået i stykker. I de fleste situationer vil der være en forsikring, der måske kan dække skaden, men i nogle tilfælde er det dig personligt, der står med den økonomiske risiko

Erstatning i forsikringssager

I sager, hvor et forsikringsselskab er involveret, er der ofte behov for at få et kompetent modspil til forsikringsselsabet. Her kan Advokatfirmaet Dickmeiss hjælpe dig. Vi sikrer, at du ikke bliver spist af med et automatisk afslag, og hjælper dig med at få den erstatning, du har krav på. Hvis forsikringsselskabet alligevel afviser at dække din skade helt eller delvist, rådgiver vi dig om din klagemuligheder eller evt. sagsanlæg.

Personligt ansvar

Hvis der ikke er et forsikringsselskab, der kan dække en skade, og du mødes med et krav om at betale for skaden, kan vi også hjælpe dig. Vi vurderer, om betingelserne for at gøre et ansvar gældende mod dig, er til stede, om der er årsagssammenhæng mellem din handling og den indtrufne skade, om den skadelidte har udvist egen skyld, eller der er muligheder for, at et ansvarsgrundlag kan bortfalde, eller erstatningen kan nedsættes.