Ansættelsesforhold

Både den ansatte og arbejdsgiveren har brug for advokathjælp, såfremt der opstår problemer med ansættelsesforholdet

Rådgivning i ansættelsesforhold

Hvadenten du er ansat eller arbejdsgiver er jeres forhold reguleret af de arbejdsretlige regler, og det er en god idé at få advokathjælp, såfremt der opstår uoverensstemmelser.

Rådgivning af ansatte

I et ansættelsesforhold vil du som ansat ofte komme ud for forhold, hvor du måske ikke kender din retsstilling. Har jeg krav på at få en skriftlig ansættelsekontrakt – kan jeg fyres med dags varsel – har jeg krav på løn under ferie fra første ansættelsesdag – må jeg ryge i mine pauser osv.? Er du medlem af en fagforening, vil fagforeningen i nogle tilfælde kunne hjælpe dig, ellers bør du spørge en advokat til råds, hvis du er i tvivl.

Rådgivning af arbejdsgivere

Som arbejdsgiver er det dig, der er ensvarlig for, at en række formelle forhold er på plads, og det kan komme til at koste dig dyrt, hvis eksempelvis ansættelseskontrakten ikke opfylder lovens minimumskrav, eller du fyrer en medarbejder med en forkert begrundelse eller efter en forkert procedure. Så derfor kontakt Advokatfirmaet Dickmeiss, og lad os rådgive dig i de forskellige situationer, hvor du som arbejdsgiver skal indgå eller ændre et ansættelsesforhold.