Forsvarsadvokat

Forsvarsadvokat Odense


Kontakt Advokat Dickmeiss hurtigst muligt, hvis du er involveret i en straffesag. Det kan være du allerede på dette tidspunkt har ret til at få en beskikket forsvarsadvokat, og i givet fald står Advokat Dickmeiss klar til at hjælpe dig.

Du har ret til en beskikket forsvarsadvokat

Det er en fordel for dig, at du kontakter en advokat så hurtigt som muligt, såfremt du mistænkes for at have begået noget strafbart. Fra det tidspunkt du bliver sigtet i en straffesag har du krav på en beskikket forsvarsadvokat.
Du kan selv vælge hvem du ønsker som advokat. Du har ret til, at din advokat er tilstede under afhøringerne hos politiet, og du har mulighed for at drøfte sagen med din advokat før afhøringen. Advokat Dickmeiss vil i den forbindelse kunne rådgive dig om hvorvidt det er bedst for dig at udtale dig til politiet eller ikke at gøre det.
Herudover vil Advokat Dickmeiss rådgive dig om dine øvrige rettigheder som sigtet og under sagen.
Kontakt derfor Advokat Dickmeiss så hurtigt som muligt, hvis du er i politiets søgelys!

 

Hvis du skal i retten


Skal du i retten i en straffesag har du ligeledes krav på at få beskikket en advokat som din forsvarer. Kontakt derfor Advokat Dickmeiss eller bed politiet eller retten om, at Advokat Dickmeiss beskikkes som din forsvarsadvokat.
Advokat Dickmeiss får herefter tilsendt sagens akter, så du og Advokat Dickmeiss på et møde kan forberede sagen inden den skal i retten. Samtidig drøftes, om der skal indkaldes yderligere vidner til retssagen end dem som politiet ønsker.

Vilhelm Dickmeiss er en rutineret forsvarsadvokat

Advokat Dickmeiss er en rutineret forsvarsadvokat, og har gennem tiden hjulpet mange der har været tiltalt i en straffesag.
Advokat Dickmeiss har møderet for Højesteret, og kan således være din advokat, også hvis sagen skal ankes.
Når Advokat Dickmeiss beskikkes som din forsvarer, vil staten betale for hans bistand. Kun i det tilfælde du bliver dømt i sagen, vil retten kunne pålægge dig at betale statskassen for udgifterne til advokat.
Advokat Dickmeiss har medlem af Landsforeningen af forsvarsadvokater, hvor han sidder i bestyrelsen og har således et stort netværk at trække på også i straffesager.
Advokat Dickmeiss er antaget som beneficeret advokat ved Retten i Odense.

Erstatning i straffesager

Såfremt du uberettiget har været anholdt eller varetægtsfængslet eller måske udsat for et andet straffeprocessuelt indgreb – ransagning, beslaglæggelse, visitation – kan du kræve at få erstatning herfor. Erstatningen fastsættes med udgangspunkt i de takster, som Rigsadvokaten fastsætter.
Advokat Dickmeiss kan hjælpe dig med at kræve erstatning. Som udgangspunkt betaler Rigsadvokaten advokatens honorar, såfremt du tilkendes erstatning.