Erik Bo Rasmussen

+45 63 13 33 06
+45 40 95 05 30
ebr@advokatdickmeiss.dk
Juridisk karriere

Cand. Jur. januar 1983.

Beskikkelse som advokat 1986

Møderet for Vestre og Østre Landsret 1986

Partner i Advokatfirmaet Helbing A/S 1987

Møderet for Højesteret 1992

Udtrådt som partner af Advokatfirmaet Helbing A/S 30. september 2009

Stiftelse og opstart af Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen ApS 1.oktober 2009

Ophørt som selvstændig praktiserende advokat 31. maj 2018.

Ansat som advokat i Advokatfirmaet Dickmeiss ApS 1. juni 2018

Kontakt med Erik

Erstatningssager/personskadessager/forsikringssager

Straffesager

Familieretlige sager

Børnefjernelsessager

Kontakt med Erik

Jeg er specialistadvokat i personskadeserstatningsret og i strafferet og har beskæftiget mig med disse sager i mere end 30 år. I samme periode har jeg også beskæftiget mig med andre sagsområder som f.eks. familieretlige sager, ejendomshandler, rådgivning af mindre erhvervsvirksomheder, rådgivning af foreninger, ført retssager om mangler ved fast ejendom, og rådgivet arbejdstagerorganisationer og ført retssager for disse organisationers medlemmer m.v.

Siden 2009 har jeg særligt beskæftiget mig med mine to specialer – personskaderet/forsikringsret og strafferet, som selvstændig praktiserende advokat i mit eget kontor, Advokatfirmaet Erik Bo Rasmussen ApS.

Som følge af stadig voksende administrationskrav til advokater, herunder mere tilsyn og kontrol, fandt jeg, at jeg som advokat på et enkeltmandskontor, efterhånden brugte mere tid på administration end på sagerne. Derfor valgte jeg i 2018 at afvikle mit eget advokatkontor og i stedet blive ansat som advokat hos Advokatfirmaet Dickmeiss ApS – så jeg kunne blive frigjort for administrationsopgaverne og i stedet koncentrerer mig udelukkende om at behandle sagerne, som jeg synes er det mere spændende og udfordrende.

Som advokat i Advokatfirmaet Dickmeiss ApS tilfører jeg advokatfirmaet en særlig ekspertise på personskadeområdet, som jeg håber kan komme klienterne til gavn. Herudover vil jeg med min store erfaring i straffesager og familieretligesager styrke kontorets kompetencer indenfor disse områder.

Jeg vil beskrive mig selv som et aktivt, nysgerrigt, humoristisk familiemenneske med hustru, børn og børnebørn. Jeg elsker at cykle og opleve naturen og har stor interesse for historie.

Kontakt med Erik