Lisette Bøgelund

Advokatsekretær

KARRIERE

Lisette er uddannet advokatsekretær i Svendborg. Efter en periode med ansættelse hos TV 2 Danmark, vendte Lisette igen tilbage til advokatsekretærfaget primo 2013, hvor hun fik ansættelse hos Dickmeiss.

ARBEJDSOMRÅDER

Lisette arbejder med forskellige sagstyper, herunder straffesager, ejendomshandler, personskadesager, retssager, inkassosager, udstedelse og lysning af skadesløsbreve i forbindelse med, at borgere hos kommunen får indefrosset deres ejendomsskatter.

Kontakt Lisette