Boligadvokat

Din pålidelige boligadvokat i Odense

Køb af bolig er en af de vigtigste beslutninger, du skal træffe i hele dit liv. Desværre kan det ofte være en jungle at finde frem til den helt rigtige boligadvokat, der møder dine unikke behov for støtte og rådgivning. 

“Vi yder uafhængig rådgivning i forbindelse med bolighandler” – Advokat Vilhelm Dickmeiss, Odense. Kontakt Vilhelm her.

Det er et problem, da det er ekstremt vigtigt, at du har en kompetent boligadvokat med på sidelinjen, når du skal købe bolig. En kompetent boligadvokat eliminerer risikoen for fatale beslutninger, der kan give dig en masse unødvendig besvær og irriterende udgifter.

På baggrund af dette har vi et altoverskyggende råd til dig, der står overfor et boligkøb:

Gå til boligadvokat, før du skriver under!

Køb af bolig er en af de vigtigste beslutninger, du skal træffe i hele dit liv. Desværre er det ofte en jungle at finde en god, lokal boligadvokat i Odense.

Det er et problem, da det er ekstremt vigtigt, at du har en

kompetent boligadvokat med på sidelinjen, så du ikke træffer fatale beslutninger, der kan give dig en masse unødvendig besvær og irriterende udgifter.

Vi har et altoverskyggende råd til dig, der står overfor et boligkøb:

Gå til boligadvokat, før du skriver under!

Ekspertise i boligkøb - Medlem af Danske Boligadvokater

Vi er medlem af Danske Boligadvokater og yder professionel og uafhængig rådgivning i ejendomshandler i overensstemmelse med de standarder, som er gældende for alle advokater, der er medlem af Danske Boligadvokater.

Køb eller salg af bolig er måske den største handel i hele dit liv. Der står mange penge på spil, og vi vil altid guide dig i den rigtige retning. Kig ind og få en snak med en af Odenses mest erfarne boligadvokater.

10 gode grunde til at bruge en boligadvokat

Hos Advokatfirmaet Dickmeiss rådgiver vi om, hvilke forholdsregler du bør tage, når du står midt i en mulig bolighandel. De vigtigste regler har vi samlet i en liste med de 10 bedste råd til at vælge boligadvokat.

Vi har delt disse 10 grunde over i to – de 5 første trin relaterer sig til alle de dokumenter, der følger med en bolighandel, når du er køber, mens de 5 sidste råd alle vedrører boligadvokatens rolle, når du er sælger.

5 essentielle trin mod et succesfuldt køb: Boligadvokatens rolle

Boligadvokaten har en særlig rolle som købers vejleder. Din boligadvokat skal især vejlede dig i udformningen og læsningen af de formelle dokumenter, der hører med til en bolighandel. 

Især disse 5 rådgivningsforhold er relevante, når vi rådgiver om bolighandler:

 1. Har du brug for advokatforbehold i købsaftalen? Advokatforbeholdet betyder, at du som køber ikke skal betale godtgørelse til sælger, hvis du ønsker at fortryde handlen, efter at vi har gennemgået sagen sammen med dig.

 2. Har mægler tilvejebragt alle relevante dokumenter? I forbindelse med handlens indgåelse hjælper vi med at gennemskue, om f.eks. oplysninger om jordforurening og andre miljøforhold, servitutter, bygningernes lovlighed er tilvejebragt og redegjort for.
   
 3. Hvordan skal du tolke den store bunke dokumenter? Når alle dokumenter er undersøgt og vurderet, gennemgår vi dem grundigt med dig – og rådgiver dig om betydningen og konsekvenserne heraf.

 4. Hvilken finansiering passer bedst til din situation? Vi vurderer finansieringstilbud fra pengeinstitut og ejendomsmægler, og rådgiver dig uafhængigt om finansieringen af dit boligkøb, så du får den finansiering, der passer til dig og din økonomi. 
  Vi har ikke nogen økonomisk interesse i, hvilken type finansiering du vælger, men rådgiver alene med udgangspunkt i dine og husstandens forhold

 5. Er tilstandsrapporten som den skal være? Vi tager kritisk stilling til, om tilstandsrapporten er det papir værd, den er skrevet på, så du undgår ubehagelige overraskelser.

  Advokatfirmaet Dickmeiss rolle som boligadvokat er dit professionelle modspil til ejendomsmægleren og til sælgers advokat. Vi varetager udelukkende dine interesser igennem hele købets forløb. 

Boligadvokatens rolle, når du er sælger: 5 trin mod en succesfuld og ordentlig handel

Niclas Turan Kandemir er boligadvokat hos vores firma. Læs mere om Niclas her.
 1. Har du styr på de finansielle dokumenter? Vi sikrer berigtigelsen af handlen med udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse m.v.

 2. Har du styr på det juridisk effektive salg? Vi sørger for et effektivt salg af din bolig. Som sælger har du en interesse i at få solgt boligen til prisen, så du får råd til at indfri dine boligplaner. Det er imidlertid også vigtigt, at dine interesser varetages bedst muligt rent juridisk. Vi er en uafhængig rådgiver og er derfor en rigtig god sparringspartner

 3. Hvilken salgsform og salgssum skal du vælge? Vi rådgiver dig om salgssum, valg af salgsform, honorarets størrelse og ikke mindst formidlingsaftalens indhold og konsekvenser.

 4. Har du tilvejebragt alle salgsoplysninger?Vi rådgiver dig om fremskaffelse af de 
  nødvendige salgsoplysninger, så du overholder de juridiske krav i forbindelse med salget af din bolig

 5. Har køber opfyldt sin del af aftalen? Vi varetager dine interesser i forbindelse med papirarbejdet, hvilket bl.a. betyder, at køber ikke får ejendommen, før køber har opfyldt sin del af aftalen.

   

Hvad koster en boligadvokat?

Prisen for vores ydelser som boligadvokat varierer kraftigt, alt afhængig af den opgave, som boligadvokaten skal udfylde – og om arbejdet udføres i samarbejde med en ejendomsmægler, hvormed prisen vil være billigere.

Vores priser varierer helt nede fra 1.000 kroner for digital tinglysning, til 7.195 kroner for fuld rådgivning og gennemgang af alle vigtige dokumenter, herunder f.eks. købsaftale, digitalt skøde og refusionsopgørelse, til enten køber eller sælger i samarbejde med en ejendomsmægler. 

Vi har faste priser for vores bistand i bolighandler. I forbindelse med det første møde indgås en ordrebekræftelse om vores bistand, herunder faste priser, som du kan finde her.   

Med en gennemsigtig prispolitik kan klienten være sikker på, at der ikke efterfølgende dukker uventede dyre advokatregninger op.

Købers og sælgers tjeklister ved bolighandel

Det er væsentligt at få belyst bolighandlens mange aspekter. Advokatfirmaet Dickmeiss tager udgangspunkt i nedennævnte tjeklister, og disse elementer kan indgå i vores rådgivning efter nærmere aftale.

Købers tjekliste

 • Boligens pris
 • Boligens anvendelighed
 • Fortrydelsesret og advokatforbehold
 • Tilstandsrapport og tegning af ejerskifteforsikring
 • Forsikringsforhold
 • Energiforhold
 • Miljøforhold
 • Finansiering og skat
 • Kurssikring
 • Servitutter, byrder og hæftelser
 • Købsaftalens indgåelse
 • Skøde og økonomisk opgørelse
 • Testamente og ægtepagt

Sælgers tjekliste

 • Boligens pris fastsættes
 • Boligen sættes til salg
 • Boligen lægges på www.bolighandel.dk
 • Finansiering
 • Kurssikring
 • Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring
 • Energimærke og energiplan
 • Købers fortrydelsesret
 • Loyal oplysningspligt
 • Skattemæssige forhold
 • Købsaftalens indgåelse
 • Økonomisk opgørelse
 • Eventuelle mangler
 • Testamente og ægtepagt

Andre gode grunde til at bruge en boligadvokat

Vi modtager ingen provisioner og giver dig derfor uafhængig rådgivning. Hos os får du altid et gratis formøde og rådgivning til aftalt pris. HUSK: En advokat kan aldrig rådgive både køber og sælger i samme handel!

Advokat Dickmeiss' medlemskab af Danske Boligadvokater

Advokat Dickmeiss er en del af Danske BOLIGadvokater. Danske BOLIGadvokater er en forening af advokater, der besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning.

Foreningen indeholder cirka 300 certificerede advokater, der udelukkende arbejder efter etiske regler for køb og salg af fast ejendom. Disse regler er besluttet af Forbrugerrådet og Advokatsamfundet.

Nyttige bolig-links

Skriv testamente ifm. boligkøb

Vi forebygger også fremtidige problemer, idet vi rådgiver om, hvordan du sikrer dig selv og din familie bedst muligt fremover.

Et boligkøb er en god anledning til at skrive testamente. Vi rådgiver om fordelene ved at skrive testamente og kan naturligvis tilbyde at udforme et testamente præcis efter jeres ønsker. Vi rådgiver også om behovet for ægtepagt og samejeoverenskomst ved papirløse forhold, så der ikke senere kan opstå uenighed om ejerforholdet.

Vi rådgiver tilmed om behovet for livsforsikring og pension. En livsforsikring giver den længstlevende mulighed for at blive boende i ejerboligen, men løser dog ikke arveproblemet. Det er derfor vigtigt, at du også får udarbejdet et testamente eller en samejeoverenskomst, hvis du vil sikre din samlever.