Advokat til skøde og tinglysning

Advokat til skøde – tinglysning, udarbejdelse og juridisk bistand

Advokatfirmaet Dickmeiss har gennemgående erfaring med juridisk bistand til skødeskrivning og tinglysning. Som boligadvokater er det en af de opgaver, vi har lavet absolut flest af – og de mange års erfaring bruger vi jævnligt til rådgivning af små og store bolighandler. 

Indholdsfortegnelse

Vilhelm Dickmeiss er erfaren advokat til skøde og tinglysning
"Vi yder uafhængig rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af skøde og digital tingysning" - Advokat Vilhelm Dickmeiss

Hvad er et skøde, og hvad bruges det til?

Et skøde formaliserer ejerskabet af en ejendom. Derfor skal der altid udarbejdes skøder ved f.eks. bolighandler.

Et skøde kan både udarbejdes som et endeligt skøde, når handlen er gået igennem og pengene er overført – og det kan laves som et betinget skøde, der først træder i kraft, når ejendommens købesum er betalt.

Et endeligt skøde laves, når alle betingelser for handlen er opfyldt af både køber og sælger.

NB: Et skøde er efterhånden et levn fra fortiden før digitaliseringen af tinglysningen. Der laves ikke egentlige skøder mere, idet en købsaftale ofte overflødiggør dem. Kun i situationer hvor der ikke er en købsaftale, men der er brug for at dokumentere et ejerskifte, laves der et skøde/ejerskifteerklæring.

Ovenstående skal tages in mente, når du læser informationen givet på denne side.

Hvad indeholder et skøde?

Skødet indeholder alle basale oplysninger om køber, sælger, ejendommen og handlen. Det vil sige, at et skøde altid indeholder:

  • Fulde navne og CPR-numre på køber og sælger
  • Købesummen – hvor meget bliver ejendommen solgt for?
  • Hvor stor en del af ejendommen der overdrages – delvist eller 100%?
  • Overtagelsesdato – hvornår overdrages ejendommen til køber?
  • Adressen på ejendommen og ejendommens stand ved overdragelse
  • Offentlig ejendomsvurdering
  • Eventuelle pantehæftelser
  • Eventuelle servitutter – eller bestemmelser over ejendommen. Må ejeren kun holde bestemte dyr? Er der begrænsninger på hæk, græs, planter eller træer? Må ejeren bygge alt på ejendommens grund?

Hvem kan lave skødet?

Engang var det et krav, at en advokat eller revisor skulle stå for at skrive skødet. Sådan er det ikke længere. I dag kan du i princippet selv gøre det, men alligevel vælger mange stadig at få deres faste boligadvokat til at hjælpe med det.

Det skyldes, at der er en række formelle krav til skødet – og hvis blot et af disse mangler eller er skrevet forkert, er skødet juridisk ugyldigt.

Derfor ser man oftest, at købers advokat udfærdiger skødet.

Hvad er tinglysning af skøde?

Skødet tinglyses, når det officielt skal registreres i tingbogen, at ejerskabet af ejendommen er skiftet fra køber til sælger.

Det er et krav ved lov, at skøder skal tinglyses. Hvis skødet ikke tinglyses, er der kun en uformel aftale til stede, som dermed ikke er juridisk gyldig – og du dermed ikke kan gøre officielt krav på din ejendomsret.

Når skødet er tinglyst, har sælger ikke længere mulighed for at sælge boligen til andre end dig. Derudover kan eventuelle kreditorer ikke gøre krav på ejendommen eller eventuelle værdier relateret til ejendommen.

Hvordan tinglyser man et skøde?

Tinglysning foregår i dag udelukkende digitalt – via NemiD. Både køber og sælger skal underskrive tinglysningen digitalt.

Når skødet er udarbejdet, skal det tinglyses af Tinglysningsretten. Ligesom din boligadvokat kan hjælpe med at udarbejde skødet, kan vedkommende også hjælpe med at tinglyse det.

Derefter skal tinglysningsafgiften på 1.750 kroner plus 0,6% af købesummen betales.

Skødet underskrives typisk inden overtagelsesdagen. Når skødet er tinglyst, får du som skødeskriver en mail, hvor det bekræftes.

Hvem har ansvaret for at udarbejde og tinglyse skødet?

Det er typisk køber, der har ansvaret for skødeskrivning og tinglysning af skødet. Om køber selv gør det, eller får en advokat til det, er underordnet.

Det er dog ikke noget lovkrav, at køber skal stå for det, men det er et meget almindeligt punkt i købsaftalen.

Beregning af tinglysningsafgift – almindelige bolighandler og familiehandler

Tinglysningsafgiften ved almindelige bolighandler er på 1.750 kroner plus 0,6% af købesummen. Hvis du køber et hus til 2.500.000, ser regnestykket altså således ud:

1.750 kroner + 0,6% * 2.500.000 = 1.750+15.000=16.750 kroner.

Ved familiehandler er beregningen en anden. Her gælder det, at beregningen baseres på den offentlige ejendomsvurdering minus 15%. Vi forestiller os, at et par overdrager en lejlighed til deres barn. Den offentlige ejendomsvurdering på lejligheden er 1.000.000. I dette tilfælde ser regnestykket således ud:

1.000.000-15%=850.000.

1.750+0,6%*850.000= 1.750+5.100 = 6.850 kroner.

Pris på udarbejdelse af skøde

Udarbejdelse af skøde alene koster typisk 2.250 kroner.

Fyldestgørende køberrådgivning, inklusive udarbejdelse af skøde, koster 7.195 kroner.

Pris på tinglysning af skøde

Vores priser på digital tinglysning starter ved 1.000 kroner.