Advokat arveret

Hvem arver dig, når du dør – og er der 100% styr på fordelingen?

Har du et testamente klar, eller skal du have hjælp til at oprette et? Har du mulighed for båndlæggelse af arv? Og hvordan er det nu, det fungerer med uskiftet bo?

Advokat arveret – hvilke områder inden for arveret dækker vi?

Som din arveretsadvokat rådgiver vi dig bl.a. inden for følgende områder:

Fordeling af arv – dette skal du være opmærksom på

Hvis du ikke har oprettet testamente, fordeles din arv nøjagtigt som arveloven dikterer det. Det sker med en forhåndsfordeling af dine midler til din ægtefælle og dine børn, som arver halvdelen hver (halvdelen fordeles altså ligeligt på dine børn, hvis du har mere end ét barn).

Arveloven deler potentielle arvinger op i arveklasser 1, 2 og 3. Herunder får du et kort overblik over dem.

Arveklasser

  • Arveklasse 1 omfatter altså ægtefælle og børn, men også børnebørn, der dog kun arver hvis dine børn er døde.
  • Arveklasse 2 omfatter forældre, søskende, nevøer og niecer – i den rækkefølge. Hvis en af dine forældre er døde, fordeles halvdelen af arven ud på dine søskende.


Arveklasse 2 kommer kun i spil, hvis ingen fra arveklasse 1 lever.

  • Arveklasse 3 omfatter bedsteforældre, onkler, mostre og fastre – i den rækkefølge. Hver bedsteforælder er berettiget til ¼ af din arv, og hvis nogle af dine bedsteforældre er døde, går deres arv videre til deres barn – altså f.eks. din onkel eller tante.


Arveklasse 3 kommer kun i spil, hvis ingen fra arveklasse 1 eller 2 lever.

Arv og testamente - hvad kan lade sig gøre?

Alt dette er dog ligegyldigt, hvis du har lavet et testamente. Med et testamente kan du sågar testamentere hele din arv til én person, som i det tilfælde bliver universalarving – bortset fra 25%, som går til tvangsarv, fordelt mellem ægtefælle og børn.

Det maksimale, man kan testamentere, er altså 87,5% til f.eks. en ægtefælle eller et barn, da man kan lægge 75% oveni de 12,5% der går til tvangsarv.

Vær opmærksom på, at et testamente er aktivt valg, som du selv skal have styr på. Det kan din arveretsadvokat hjælpe dig med.

Båndlæggelse af arv

Hvis vil sørge for, at din primære arv kun kan bruges på en bestemt måde, kan du vælge at få arven båndlagt. Det kan f.eks. være, at du vil sikre dig:

  • At din arving skal være en bestemt alder, før de kan bruge arven, og at de kun kan bruge renterne indtil da
  • At din arv kun må bruges på bestemte formål som f.eks. uddannelse eller køb af bolig


Du kan dog ikke båndlægge arven til ”ikke-anerkendelsesværdige formål” såsom at købe rejser, tøj, sko, personlig pleje og anden luksus. Du kan maksimalt båndlægge en arv op til arvingen er 25 år.

Båndlagt arv er altså oftest relevant, hvis f.eks. dit barn arver en stor sum penge i en ung alder, og du vil øge chancerne for, at pengene bruges fornuftigt.

Arveret uskiftet bo

Et uskiftet bo betyder, at enken/enkemanden ikke fordeler arv til børn, hvis ægtefællen dør. At et bo er uskiftet betyder således, at arven ikke er skiftet – altså at den ikke er fordelt. Efter døden foregår alt således som før, nu med den ene forskel at enken/enkemanden har råderet over den afdøde ægtefælles formue.

Uskiftet bo er kun aktuelt, hvis der er tale om et ægteskab med børn. Husk på, at uskiftet bo ikke betyder, at børnene mister deres ret til arv, men at de blot modtager den, når begge forældre er døde, i stedet for når den ene er død.

Vi hjælper dig med rådgivning til uskiftet bo, herunder den forskel der er på processen mht. fællesbørn og særbørn (sammenbragte familier).

Arveret for samlevende – hvem arver dig, når du ikke er gift?

Ugifte samlevende arver som standard ikke efter hinanden – uanset hvor længe de har boet sammen. Hvis du vil sikre dig, at din samlever arver efter dig, skal du altså inkludere vedkommende i dit testamente.

Hvis du ikke opretter testamente i ovenstående tilfælde, vil hele arven som udgangspunkt tilfalde dine børn.

Advokat arveret pris

Prisen for en arveretsadvokat afhænger meget af den enkelte ydelse, der skal bruges hjælp til.

Et testamente koster f.eks. som standard 4.500 kroner, mens det kun koster 3.500, hvis det udføres i forbindelse med et familietjek.

En fremtidsfuldmagt koster fra 1.500 uden rådgivning, og 2.500 med rådgivning.

Se hele vores prisliste for mere info.